Január 1-től a katás kisadózóknak nyilatkozat tételi kötelezettségük van az üzleti partnereik felé arról, hogy a vállalkozásuk a kisadózók tételes átalányadója szerint adózik. A nyilatkozatot írásos formában kell megtenniük a kifizető felé, a szerződés kötésével egyidőben.

Az új évben tehát nemcsak a 3 milliós bevételi határ figyelése a fontos a katás adózók és partnereik számára, hanem az újabb adminisztrációs terhet jelentő nyilatkozatot sem szabad elfelejteniük.

Kötelező nyilatkozattétel

A nyilatkozattétel bármilyen összegű bevételnél kötelező. A kötelezettség független attól is, hogy terméket árul vagy szolgáltatást nyújt a kisadózó.

A már meglévő szerződések esetén 2021. január 15-ig kell kiegészíteni azokat a nyilatkozattal.

A nyilatkozat akkor is kötelező, ha a vállalkozás kisadózói jogállása megszűnik, vagy újrakezdődik. A változás előtt kell a nyilatkozatot megtenni, a kifizetővel fennálló szerződéses jogviszony időtartama alatt.

Ki lehet kifizető?

Az Art.-ban találunk definíciót a kifizetőre, miszerint többek között kifizető a belföldi illetőségű jogi személy vagy egyéb szervezet, egyéni vállalkozó, akik adókötelezettség alá eső jövedelmet juttatnak. Kifizető még a külföldi vállalkozás hazai fióktelepe vagy kereskedelmi képviselete.

Amikor nem kötelező a nyilatkozat

A nyilatkozattételi kötelezettség alól kivételt képez, ha a katás vállalkozó bevétele egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemélytől érkezik, vagy ha a partnere belföldi fiókteleppel nem rendelkező külföldi illetőségű személy, vagy szervezet.

Nyilatkozat megszűnő kataalanyiság esetén

Amennyiben egy kisadózó folyamatos megbízási szerződés keretében végzi tevékenységét, és az idei év júniusában bejelentést tesz, hogy júliustól már nem lesz a kata alanya, akkor június 30-ig nyilatkozatot kell tennie kifizetői felé arról, hogy megszűnik a kataalanyisága.

Formai előírások, tartalmi követelmények

A nyilatkozatra vonatkozóan nincsenek előírások annak tartalmát és formaiságát tekintve. Célszerű benne feltüntetni a katás vállalkozás nevét, székhelyét, adószámát, a nyilatkozatot befogadó kifizető nevét, székhelyét, adószámát. A nyilatkozat beépíthető a megkötött szerződés szövegébe is.

Nyilatkozat elmulasztása

Az Art. alapján a nyilatkozat elmulasztása az általános szabályok alapján bírságolható. Magánszemély adózónál 200 ezer forint a felső határ, nem magánszemély katás adózó esetén 500 ezer forint. A NAV a bírság kiszabásakor mérlegeli a jogellenes magatartás súlyát, gyakoriságát, és az adózó általános jogkövetési hajlandóságát.

Új katás adózó kötelezettsége

Ha a vállalkozás más adózási módról először jelentkezik be a kata hatálya alá, akkor a kataalanyiság kezdő napját megelőzően kell nyilatkozatot tennie a meglévő szerződéseivel érintett kifizetők felé.