Az egyéni vállalkozó őstermelők, családi gazdálkodók részére az SZJA-törvény előírja, hogy bevételeikről, kiadásaikról kötelező a nyilvántartás vezetése.

Egyéni vállalkozó őstermelői igazolvánnyal

Az őstermelők esetében gyakori, hogy a családi gazdaság vezetőjeként dolgozó személy egyéni vállalkozó is, a mezőgazdasági tevékenység végzése mellett. Őstermelői tevékenység folytatásához szükséges az önálló vagy közös őstermelői igazolvány kiváltása.

Amikor a magánszemély egyéni vállalkozó és egyben őstermelő is, a két státusza nem különül el az áfatörvény megítélésében, azaz egy és ugyanazon adóalanynak minősül.

Adóbevallás az őstermelők esetén

Ha egy egyéni vállalkozó őstermelő lemond az áfatörvényben meglévő különleges adózási lehetőségéről, ami a mezőgazdasági tevékenységet végző adóalanyokat illeti meg, akkor be kell nyújtania adóbevallását. Ilyenkor az áfatörvény általános szabályai szerint fog adózni. A bevallásában fel kell tüntetnie mindkét tevékenységéhez kapcsolódó fizetendő és levonható adóját. A tevékenységenkénti külön adónyilvántartás vezetése nem előírás.

Nyilvántartás vezetése az alaptevékenységekről

Az SZJA-törvény alapján a magánszemély

  • egyéni vállalkozói tevékenysége,
  • őstermelői tevékenysége,
  • más önálló tevékenysége és nem önálló tevékenysége

tekintetében külön-külön vezet alapnyilvántartást. A négy tevékenységről akár négy különböző típusút.

Amennyiben tételes költségelszámolást választ, akkor a más önálló tevékenységre vonatkozó alapnyilvántartást úgy kell vezetni, hogy tevékenységenként megállapítható legyen az önálló tevékenységből származó jövedelem. Az SZJA-bevallásban tehát külön-külön kell bevallani az őstermelői tevékenységből és az egyéni vállalkozói tevékenységből származó jövedelmet.

Családi gazdaság vezetője és a vezetendő nyilvántartás

A családi gazdaság tagjainak azonos adózási módot kell alkalmazniuk az SZJA és az ÁFA adózásban is. A családi gazdaság vezetőjének a családi gazdaságban és a saját egyéni vállalkozásában fizetendő és levonható áfaösszegeket az áfabevallásába együtt kell beírnia.

A családi gazdaság bevételeit, költségeit a gazdaság tagjai között egyenlően kell felosztani, személyenként bevallani, mint mezőgazdasági őstermelői tevékenységből származó jövedelmet.

Ha a családi gazdaság vezetője egyéni vállalkozói is, akkor a saját bevallásában el kell különítenie az egyéni vállalkozói jövedelmét.

 

A nyilvántartás vezetése a fentiek miatt tehát nélkülözhetetlen, mert az egyéni vállalkozói tevékenységéből származó jövedelmét nem lehet a gazdaság tagjai között elosztani. Ezt az őstermelői igazolvánnyal rendelkezőkre is alkalmazni kell.