A nyugdíj összege növelhető, ha a saját jogú nyugdíjas keresőtevékenységet folytat. A törvényi szabályozás az elmúlt évek alatt többször változott, a jelenlegi szabályozás részletezése előtt a korábbi évek gyakorlatát is megmutatjuk a cikkben.

Járulékfizetési kötelezettség

A járulékfizetéssel a dolgozó jogosultságot szerez a saját jogú nyugellátásra. Akik nyugdíjasként dolgoznak, a jelenlegi adózás szabályai szerint szintén járulékot fizetnek.

Nyugdíjjogosultság saját jogon

Az a magánszemély, aki legalább 15 év szolgálati időt szerez, és így megfizeti a kötelező nyugdíjjárulékot, jogosult saját jogon nyugdíjra.

Szolgálati idő csak aktív korban szerezhető, tehát a saját jogú nyugdíjas, aki dolgozik, nem szerezhet további szolgálati időt, csak növelheti a már megszerzett alapnyugdíjat. Szolgálati időnek az az időszak számít, amely alatt nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett a magánszemély (illetve megállapodás alapján is fizetheti).

Szabályozás 1996-ig

Az 1975 és 1996 között érvényben lévő szabályozás szerint a nyugdíj közben végzett tevékenység révén kérelmezni lehetett a nyugdíj emelését, de csak ha legalább 36 havi szolgálati időt összegyűjtött a magánszemély, nyugdíjasként. Ekkor még nem volt köteles nyugdíjjárulékot fizetni a nyugdíjas keresőtevékenységet folytató személy.

Változás 2007-ben

2007. áprilisától kötelező nyugdíjjárulékot fizetnie a saját jogon nyugdíjas foglalkoztatottnak. Ehhez kapcsolódóan többletjuttatások is megilletik, azaz speciális nyugdíjemelésre jogosult. A 2007-ben bevezetett szabályok szerint minden megszerzett 365 nap, azaz 1 év szolgálati idő után, a járulékalapot jelentő havi átlagos jövedelme 0,4 %-ával emelni kellett a magánszemély kérelmére a nyugdíját. Tehát a három év nyugdíjemelésre jogosító időszak egy évre csökkent.

Aktuális szabályozás

A szabályozás változása következtében a havi átlagos jövedelem 0,5%-a lesz a növelő tényező a korábbi 0,4% helyett. Jelenleg nincs már érvényben a 365 napos korlátozás, azaz már nem csak a legalább 1 évnyi keresőtevékenység jogosít a nyugdíj növelésére.

Abban az esetben, ha a nyugdíjemelésre jogosultságot a magánszemély az azóta már megszűnt rokkantsági nyugdíj vagy rehabilitációs járadék mellett szerezte, szintén növelni kell kérelmére a nyugellátását.

Szolgálati idő

A saját jogú nyugellátás mellett végzett munka ideje nem vehető figyelembe szolgálati időként. A nyugdíj alapját képező havi átlagkereset számításánál nem vehető figyelembe a saját jogú nyugellátás mellett folytatott munkavégzéssel szerzett kereset.

Hogyan kell kérni a nyugdíj növelését?

A lakóhely szerint illetékes kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatóságánál egy erre a célra szolgáló nyomtatványon lehet az emelést kérvényezni. Leghamarabb a kereset megszerzését követő évben lehet a kérvényt benyújtani. A növelés visszamenőlegesen lesz érvényes, az utolsó keresőtevékenységgel töltött napot követő naptól.

Ha a növelést több időszakra kérik visszamenőlegesen, akkor a növelés éve előtt elért jövedelmet a növelést megelőző év kereseti szintjéhez igazítja a nyugdíjfolyósító.