Az angol eredetű elnevezés, az offshore cég azokat a vállalkozásokat takarja, akik a cégbejegyzés helyszínéül szolgáló országban nem folytatnak gazdasági tevékenységet, csak azon kívül.

Jogi szövegekben az ellenőrzött külföldi társaság kifejezéssel találkozunk, ezek azok a cégek, amelyek a bejegyzés országában különösen kedvező feltételekkel tesznek eleget adózási kötelezettségüknek, mert a végzett tevékenységük vagy speciális státuszuk ezt lehetővé teszi számukra.

Offshore cégek esetén:

Nem minden számolható el költségként

Jó néhány országban van arra lehetőség, hogy azok a vállalkozások, amelyek nem végeznek tevékenységet az adott országban, kedvezményesen adózzanak.

Azok a kifizetett ellenértékek, amelyeket olyan cégnek fizettünk, amelyek alacsony adókulcsú államban rendelkeznek székhellyel, vagy az ellenőrzött külföldi társaságnak fizetett összegek nem minősülnek költségnek, csak ha a vállalkozás igazolja, hogy a vállalkozási tevékenység érdekében, a bevétel megszerzéséért merültek fel.

A tárasági adóról szóló törvényben 2012. óta szerepel, hogy amennyiben ellenőrzött külföldi társaságnak, offshore cégnek fizet ellenértéket a vállalkozás, és el szeretné az adóalap terhére számolni a költséget, ráfordítást, akkor külön nyilvántartási kötelezettsége van.

Nyilvántartási kötelezettség

Az offshore cégnek fizetett összegekről szóló nyilvántartásban kell bemutatnia a vállalkozónak azokat a tényeket, körülményeket, amelyek alátámasztják, hogy valóban a vállalkozási tevékenység érdekében fizette ki a vállalkozás az adott összegeket.

Ha elmulasztja a nyilvántartást, vagy hiányosan vezeti azt a cég, akkor 2, 4 vagy 8 millió forintos bírságra is számíthat, hasonlóan a transzferár-nyilvántartás hiánya miatti büntetéshez.

A dokumentáció tartalma

 Az offshore cégnek fizetett összegekről szóló dokumentáció tartalmazza az offshore cég alapadatain kívül (név, székhely, adószám, cégjegyzékszám, nyilvántartási szám, cégjegyzéket vezető bíróság) magára a szerződésre vonatkozó adatokat is:

  • szerződés tárgya
  • a szerződés kötésének időpontja, esetleges módosításának napja
  • időbeli hatálya
  • teljesítés feltételei, módja.

A nyilvántartás készítésének időpontját is rögzíteni kell, illetve fel kell sorolni a költségként történő elszámolás okait.

Tippek a dokumentációhoz

 Ha több szerződést is kötött a cég az offshore céggel, vagy ellenőrzött külföldi társasággal, akkor lehetősége van összevont nyilvántartás készítésére is.

Adótanácsadó tapasztalatunk alapján elmondhatjuk, hogy ahhoz, hogy az adóalapban elismerhető legyen a költség, érdemes azt vázolni, hogy az igénybe vett termék vagy szolgáltatás nélkül nem tudott volna jövedelmet elérni a vállalkozás, vagy lényegesen kevesebbet. Tehát az offshore céggel vagy ellenőrzött külföldi társasággal kötött szerződés a hatékony működést segítette elő.

Nem szabad egy kalap alá venni a kimentések szempontjából a transzferár nyilvántartással ezt a fajta dokumentációt, ugyanis az ott felsorolt kimentési feltételek egyike sem érvényes az ellenőrzött külföldi társasággal kapcsolatos dokumentációra.