Sok vállalkozás alkalmaz elektronikus beléptető rendszert, így a kézzel töltött helyett egyszerűen előáll az online jelenléti ív. A munkáltató döntése, hogy működése szempontjából melyik módszer egyszerűbb, de törekedni kell arra, hogy amit alkalmaz, az pontos információkat nyújtson.

A jelenléti ív kötelező tartalma

Az Mt. alapján a munkáltató köteles naprakészen vezetni a

  • teljesített rendes és rendkívüli munkaidőt,
  • a készenlét kezdő és befejező időpontját,
  • a szabadság tartamát.

Amennyiben a munkavállaló maga jogosult meghatározni a munkaideje beosztását, nem kell nyilvántartania rendes és rendkívüli munkaidőt. A távmunkát végző, vagy a kötetlen munkarendben dolgozó személy is ebbe a csoportba tartozik.

A törvény a nyilvántartás formájáról nem rendelkezik.

Jelenléti ív követelményei

A jelenléti ívnek, legyen papíros vagy online, a következőknek kell eleget tennie:

  • ellenőrizhető legyen a dolgozó és a hatóság számára
  • hiteles legyen
  • teljes és valós legyen, minden szükséges adatot tartalmazzon, minden dolgozó esetében tartalmazza a munkaidő és a pihenőidő kezdetét, végét
  • legyen megtalálható a munkavégzés helyén – ha a körülmények ezt lehetővé teszik.

Praktikus, ha a kitöltés, jóváhagyás után a bérszámfejtés számára átadható, hasznosítható információkat tartalmaz

Naprakész és visszakereshető

Fontos, hogy hitelesen visszakereshetőek legyenek a munkavégzéshez kapcsolódó időadatok. Az adminisztrációs terhet csökkentheti, ha a rendes, illetve rendkívüli munkaidőt is tartalmazó írásbeli beosztást a dolgozó hó végén igazolja, és abban feltünteti a változásokat. A változások feltüntetésének természetesen naprakésznek kell lennie, az adott napon rá kell vezetniük a dolgozóknak minden változást. Tartalmaznia kell olyan változtatásokat is, mint például a dolgozó kérése szerinti műszakcserét, vagy az engedélyezett távollét megállapodáson alapuló ledolgozását.

Van-e aláírási kötelezettsége a dolgozónak?

A dolgozó aláírásának jelentősége, hogy ezzel igazolja a munkáltató, hogy a dolgozó látta a nyilvántartást és volt lehetősége észrevételt tenni, kifogást emelni. A törvény azonban nem írja elő az aláírási kötelezettséget.

Szabadság kiadáa

A szabadság kiadását a munkáltatónak kell nyilvántartania. A munkáltató rendelkezésére bocsátott 7 munkanapot ajánlott külön vezetni, hogy egy esetleges ellenőrzés során látható legyen, hogy szabályszerűen adták ki a szabadságot.

Jelenlét ív utólagos kitöltése

Lehetőleg kerüljük az utólagos kitöltést, mert a jelenléti ívnek naprakésznek kell lennie, és az utólagos kitöltéssel megszegné a munkáltató a jogszabályi előírásokat.

A jelenléti ív vezetése során elkövethető hibákról itt írtunk.

A beléptető rendszerek által előállítható nyilvántartásokról pedig itt talál egy korábbi cikket.