Az őstermelő is nyújthat másnak mezőgazdasági szolgáltatást, pl. szántást, aratást. A bejegyzésben áttekintjük, milyen jogszabályokra kell figyelni az ilyen esetekben, illetve a kérdés adózás vonzatára is kitérünk.

Vonatkozó jogszabályok

Egy FVM rendelet írja le, milyen szabályok vonatkoznak a mezőgazdasági szolgáltatásokra, illetve az ilyen tevékenységet végzőkre, a közben használt eszközökre. Magára az ügyletre pedig a Ptk-t kell alkalmazni, a mezőgazdasági vállalkozási szerződésre vonatkozó részét. Ha az őstermelő idénymunkásokat is igénybe vesz a szolgáltatáshoz, akkor az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló trv.-t kell tanulmányoznia.

Mezőgazdasági szolgáltatás bevétele

Az szja-trv. szerint a más részére nyújtott mezőgazdasági szolgáltatás bevétele nem jelenti az őstermelői tevékenység bevételét. Ha az őstermelőnek nincs esetleg egyéni vállalkozása (amely mezőgazdasági szolgáltatást nyújt) akkor ez a bevétel egyéb önálló tevékenységből származó bevétel lesz. Ha a szolgáltatást megrendelő fél kifizetőnek minősül (az adózás rendjéről szóló trv. alapján) akkor adóelőleget kell levonnia az őstermelő számára kifizetett ellenértékből. Ha a szolgáltatás nyújtója egy másik őstermelő részére dolgozik,  akkor is lehet kifizető a szolgáltatás igénybevevője, ugyanis egy magánszemély is foglalkozatónak minősül, ha egy másik magánszemélyt foglalkoztat biztosítási jogviszony keretében. (Amennyiben a teljes megbízás időtartamára a szolgáltatás ellenértékének jövedelemtartama eléri a minimálbér 30%-át, akkor biztosítási jogviszony jön létre.) Ha létrejött a biztosítási kötelezettség, akkor az adóelőleg mellett a magánszemélyt terhelő járulékokat is le kell vonni. Ha nem jön létre biztosítási jogviszony, akkor a másnak nyújtott szolgáltatásból származó jövedelmet eho terheli.

Milyen számlát adjon az őstermelő?

Mivel az őstermelő rendelkezik adószámmal, ezért a másnak nyújtott mezőgazdasági tevékenységnél is számlaképes, és ugyanazt az adószámot kell felírnia a számlára, amelyet használ az őstermelői tevékenysége során. Mivel mezőgazdasági szolgáltatás nyújtásáról van szó, ezért feltételezhető, hogy a szolgáltatás igénybevevője is jogosult kompenzációs felárra. Ha igen, akkor a kiállított számla nem tartalmazhat kompenzációs felárat.

Ha a mezőgazdasági tevékenységén kívüli más tevékenységekre nem választott alanyi adómentességet az őstermelő, akkor a 27%-os áfát is fel kell számítania.