A különböző adózási módoknál különböző szabályok szerint kell adózni az osztalék és az osztalékelőleg után. A cikkben az evás vállalkozások speciális szabályait mutatjuk be.

Osztalék és forrása

Az osztalék, a részesedés a jogi személy tagja részére, adózott forrásból juttatott jövedelem.  Az osztalék forrása az előző üzleti év adózott eredményével megnövelt szabad eredménytartalék. Osztalék kifizetése után nem csökkenhet a jegyzett tőke összege alá a lekötött tartalékkal, és a pozitív értékelési tartalékkal csökkentett saját tőke összeg. Két, egymást követő beszámoló között a kft. vagy az rt. dönthet osztalékelőleg fizetéséről is.

Evás vállalkozás és az osztalék adója

Az osztalék és az osztalék fedezetének adózása függ attól, hogy a vállalkozás az eva hatálya alá történő bejelentkezés után alkalmazza-e a számviteli trv. előírásait, vagy nem. Mindkét esetre igaz, hogy az eva alanya által juttatott osztalék után nem lesz a tagnak szja-kötelezettsége. Kivételként azonban találunk két esetet:

  1. a számviteli trv. hatálya alá nem tartozó evaalany az eva-körbe bejelentkezés előtti utolsó évi beszámoló letétbe helyezésének határidejéig megállapítja az osztalék utáni adót kiváltó adót. Alapja: Eredménytartalék + lekötött tartalék + adózott eredmény + jóváhagyott osztalék, részesedés alapján a taggal szemben fennálló kötelezettség – immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke – mérlegben szereplő osztalék-előleg követelés könyv szerinti értéke.

Az adó 15% mértékű, ezzel el kell számolni az áttérést megelőző év tao-bevallásában, és meg kell fizetni a követő 3 évben, egyenlő részletekben. Ezen az adón kívül később nincs a tag által kivett jövedelem után szja fizetési kötelezettség és ehofizetési kötelezettség sem.

  1. a számviteli trv. hatálya alá tartozó eva-körös jogi személy és egyéni cég az első evás év nyitó adataiban szereplő saját tőke terhére kifizetett jövedelem után a tag az szja-trv. alapján 15% szja-t és 14% ehot fizet. Saját tőke terhére kifizetett jövedelemnek számít az evaalany által jóváhagyott osztalék, részesedés, a jegyzett tőke leszállítása vagy a tagi jogviszony megszűnésére tekintettel, a taggal szemben az eva-alanyiság első évének nyitó adataiban feltüntetett kötelezettség.

Eva-alanyiság megszűnése esetén fizetett osztalék

Amikor megszűnik az eva-alanyiság, akkor az utolsó evás év utolsó napján a tagi jogviszonyban lévő magánszemélynél az osztalékból származó jövedelem, a vállalkozásból kivont jövedelem, az árfolyamnyereségből származó jövedelem kiszámításakor a magánszemélyre jutó részt a magánszemély adózott vagyonából a társaságba fektetett összegnek tekintjük. Ez azt jelenti, hogy nem terheli szja. Ez azonban csak akkor áll fenn, ha ennek forrása

  • számviteli trv. hatálya alá tartozó eva-adózónál: az eva-alanyiság alatt keletkezett eredménytartalék és adózott eredmény
  • a számviteli trv. hatálya alá nem tartozó adózónál: az adóalanyiság utolsó évét követő év nyitó mérlegében kimutatott saját tőke