Sok esetben a munkatapasztalat hiánya az akadálya, hogy egy fiatalt, frissen végzett jelöltet válasszon a cég egy nyitott pozícióba. Nehéz azonban akkor megszerezni a hiányzó tapasztalatot, ha mindenhol ezzel a kifogással tanácsolják el a jelöltet. Egy új támogatási forma ebben segít, hozzájárul a cég munkabérterheihez pályakezdők foglalkoztatása esetén, így talán a költségmegtakarítást szem előtt tartó vállalkozások szívesebben fogadják munkavégzésre a fiatalokat.

Pályakezdő alkalmazása esetén, most támogatást is igényelhet

A program neve „Első munkahely garancia”. A program célcsoportja a Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartásában regisztrált 25 év alatti álláskereső fiatalok, akiknek még nem volt munkahelyük (pályakezdők). Kiemelten koncentrál a program a szakképzetlenekre és a tartósan álláskeresőkre. A támogatási időszak szeptember 1-től december 31-ig tart, a program időszaka augusztus 6-án indult.

A támogatás egyik formája a bérköltség-támogatás, a legalább 4 órás foglalkoztatottak után, maximum 4 hónapig. A munkabér, és az azt terhelő szociális hozzájárulási adó együttesen megtérítésre kerül. A támogatást legfeljebb a minimálbér kétszereséig lehet igénybe venni, ha részmunkaidőről van szó, akkor arányosan csökkentve kell az összeget alapul venni.

Ha a leendő fiatal munkavállaló a lakóhelyétől vagy tartózkodási helyétől eltérő településen vállalna munkát, akkor a munkába járás költségeinek megtérítéséhez is lehet támogatást igényelni. A támogatási idő azonos a bérköltség támogatáséval, mértéke a munkáltatót terhelő 86%-nyi része a busz vagy vonat bérletnek. A személygépkocsival történő munkábajárás nem téríthető meg a támogatás keretében.

Természetesen csak abban az esetben vehető igénybe a támogatás, ha a munkáltató az átlagos statisztikai létszámát növeli a pályakezdő foglalkoztatásával. A támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, ezért nem kell a munkáltatónak a továbbfoglalkoztatással számolni. Ugyanakkor ha az adott vállalkozás kimerítette az adott időszakra rendelkezésre álló de minimis támogatási keretét, akkor továbbfoglalkoztatás vállalásával igénybe veheti még ezt az összeget is.

A támogatást a foglalkoztatás helye szerinti munkaügyi kirendeltségen intézheti a vállalkozás.

Augusztus 6. óta már több, mint háromezer igénylés érkezett, összesen hétezer fiatal részére tud a program támogatást nyújtani.