A pénztartozás két alanya a jogosult és a kötelezett. Pénztartozás teljesítése történhet készpénzzel vagy átutalással, illetve a jogosult bankszámlájára történő befizetéssel is. A témához kapcsolódó lényegesebb Ptk. szabályokat gyűjtöttük össze a cikkben. Fontos, hogy az említett szabályoktól a felek eltérhetnek, egyező akarattal.

Teljesítési időpont

Teljesítés időpontja az a nap, amikor a jogosult számláján a bank jóváírja a teljesítést. Készpénzes teljesítésnél a pénz átvételének időpontja. Ha a teljesítési idő előtt ajánlja fel a fizetést a kötelezett, akkor a jogosultnak azt el kell fogadnia.

Teljesítési hely

A pénztartozás teljesítésének helye eltérő a készpénzes és az átutalásos teljesítés esetén

Készpénzes teljesítés esetén a jogosult telephelye a teljesítési hely, magánszemély jogosult esetén a lakóhelye. Ha megváltoztatja a jogosult a teljesítés helyét, és erről értesíti a kötelezettet, akkor az ebből adódó többletköltségek a jogosultat terhelik. Amennyiben nem készpénzes teljesítés történik, akkor a teljesítés helye a jogosult számláját vezető bank telephelye. Ha több számlája is van a jogosultnak, akkor a kötelezett választhatja meg a teljesítés helyét, azaz az érintett bankszámlát.

A teljesítés pénzneme

A teljesítés helyén érvényben lévő pénznemben kell megfizetni a pénztartozást. Ha ettől eltérő pénznemet határoznak meg, akkor a jegybank által a teljesítés napján meghatározott árfolyamon kell átszámítani az összeget. Ha nincs ilyen árfolyam, akkor a pénzpiaci árfolyamot kell használni.

Pénztartozás  fizetés határideje

A szerződés tartalmazza rendszerint a pénztartozás rendezésének határidejét, az itt felsorolt három féle mód egyikén:

  • lehet pontos nap, határidő
  • lehet a teljesítéstől számítva meghatározott időtartam
  • lehet a számla (esetleg fizetési felszólítás) kézhezvételétől meghatározott időtartam.

Amikor nincs semmilyen fizetési határidő meghatározva a szerződésben, akkor a pénztartozás teljesítésének határideje a számla kézhezvételétől számított 30 nap. Kivételt képez, amikor a számla kézhezvétele hamarabb történt, mint a jogosult teljesítése, illetve ha nem állapítható meg pontosan a számla kézhezvételének napja. Ilyen esetekben a jogosult teljesítésétől számított 30 nap a pénztartozás teljesítésének határideje. Ha nincs az ügyletben számla, szintén a teljesítés napjától kell számolni a 30 napot.

Speciális esetek

Amikor a pénztartozás teljesítésére kötelezett szerződő fél hatóság, akkor a fizetési határidő maximum 60 nap lehet. Ez a 60 nap nem téríthető el a felek közös akaratával sem.

Fogyasztói szerződésekben nem lehet olyan kikötést tenni, amely nem engedi meg a fogyasztónak, hogy idő előtt teljesíthesse a pénztartozást, és nem lehet az idő előtti teljesítés miatti költségeket sem ráterhelni a fogyasztóra.

Ha vállalkozások kötik a szerződést, és hatvan napnál hosszabb fizetési határidőt határoznak meg a jogosult hátrányára, akkor ez tisztességtelen kikötésnek számít, mindaddig, míg az ellenkezőjét be nem bizonyítják.

Ha kevesebbet fizet a kötelezett, mint a pénztartozás összege

Ha nem elég a fizetett összeg a fennálló pénztartozás teljes rendezésére, akkor a jogosult dönti el, hogy mire számolja be a könyvelés a fizetést. A Ptk. a következő sorrendre ad lehetőséget a jogosultnak:

  • felmerült költségei
  • esetleges kamatok
  • főtartozás.