Az EU-ban egyre nagyobb figyelem irányul a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatására, amelynek egyik pillére a munkáltatók által fizetett rehabilitációs hozzájárulás. A kötelezettség fizetésének célja, hogy a munkáltatókat arra ösztönözze, minél több megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztassanak.

Rehabilitációs hozzájárulás – Kinek kell fizetnie?

A választ kicsit megfordítanánk: annak a cégnek, munkáltatónak NEM KELL fizetnie a rehabilitációs hozzájárulást, ahol a törvénynek megfelelő számban foglalkoztatnak megváltozott munkaképességű dolgozót.

Alapesetben ott kell fizetni a rehabilitációs hozzájárulást, ahol legalább 25 fő dolgozik, és a létszám kevesebb, mint 5%-a megváltozott munkaképességű, vagy egyáltalán nincs ilyen dolgozó. Ezt az 5%-ot kötelező foglalkoztatási szintnek nevezzük.

Nem kell fizetni

  • ott, ahol nincs legalább 25 fő foglalkoztatott
  • ha teljesül az 5%-os kötelező foglalkoztatási szint
  • fegyveres szervnek
  • büntetés-végrehajtásért felelős miniszter alá tartozó, a fogvatartottak foglalkoztatását végző szervezetnek
  • honvédségi szervezetnek.

Hogyan számoljuk ki a létszámot?

Az átlagos statisztikai létszámot kell számba venni, amikor a rehabilitációs hozzájárulás kapcsán számoljuk a dolgozókat. A KSH adatszolgáltatásához készült útmutatóban szerepel, hogyan kell meghatározni ezt a létszámot. A létszámot azonban az adatszolgáltatásnál egész számként kell megadni, itt azonban egy tizedes jegyre kell kerekíteni.

Mi a teendő, ha olyan dolgozónk van, aki több munkáltatónál létesített munkaviszonyt? Ezt a dolgozót annál a munkáltatónál kell beszámítani a létszámba, amely munkáltató az adókötelezettségek teljesítésére ki lett jelölve.

Ha kölcsön munkaerőnk van, akkor őt a rehabilitációs hozzájárulás kapcsán, a kölcsönbe adó vállalkozásnál számíthatja be a bérszámfejtés a létszámba.

Ki számít megváltozott munkaképességűnek?

  • akinél az egészségi állapot maximum 60%-os (a rehabilitációs hatóság minősítése szerint),
  • legalább 40%-os egészségkárosodást állapított meg szakvélemény vagy szakhatóság állásfoglalás,
  • minimum 50 %-os a munkaképesség-csökkenés,
  • legalább napi 4 órát dolgozó olyan személy, aki vakok személyi járadékát vagy fogyatékossági támogatást kap.

A megváltozott munkaképességű személyekről nyilvántartást kell vezetnie a munkáltatónak, amelyben feltünteti a személyek azonosító adatait, a tb- azonosító jelüket és azokat az okiratokat (azok másolatát), amelyek igazolják a munkaképesség megváltozását. Megőrzési kötelezettség: 5 év, a foglalkoztatás megszűnésétől számítva.

Bevallás, megfizetés

A vállalkozás, munkáltató maga vallja be és fizeti meg a rehabilitációs hozzájárulást, amelyre negyedévente kell előleget fizetni. Az előleg az adott negyedév alapján számított éves fizetendő összeg negyedrésze. A fizetés a negyedévet követő hónap 20. napjáig esedékes. Az év negyedik negyedévére nem kell előleget fizetni, hanem az adott évet követő év II. 25-ig kell az előlegek és a tényleges éves összeg különbségét megfizetni.

Ha még új vállalkozásról van szó, vagy először kell fizetnie a munkáltatónak, akkor csak az első teljes negyedév után kell rehabilitációs hozzájárulás előleget fizetni.

A fizetendő hozzájárulás

Azok a cégek, akik nem tudják teljesíteni a mentesítő feltételeket, 964 500 forint éves rehabilitációs hozzájárulást fizetnek a kötelező foglalkoztatási szint eléréséhez még hiányzó létszám után, minden egyes hiányzó fő után.