A reklámadó hallatán ma is többen azt gondolják, hogy csak a médiacégeket érinti, azonban ez nem igaz. Ha az Ön cégének nincs reklámból származó bevétele, de sokat költ saját célú reklámra, például szabadtéri reklámhordozón vagy interneten, szintén keletkezhet bevallási/adófizetési kötelezettsége.
A reklámadóra kötelezett cégek körét, a bevallás menetét és a mentességeket is számba vesszük cikkünkben.

Az adó alapja

A reklámadó alapja a

  • médiaszolgáltatásban
  • sajtótermékekben, interneten
  • szabadtéri reklámhordozókon
  • járművön vagy ingatlanon
  • nyomtatott anyagon

közzétett hirdetésekből származó árbevétel.

Ezen felül alapja még a saját célra közzétett reklámok megjelenésére számított előállítási és közzétételi költség is. Saját célú reklám tárgya lehet a cég terméke, szolgáltatása, tevékenysége, neve is. Szóróanyagok, saját weboldal, logók kihelyezése, DM anyagok, molinók költsége lehet a reklámadó alapja.

A reklámadó mértéke

Sávosan változik a reklámbevételek adója:

0% : félmilliárd forintig

1%: ötmilliárd forintig

10%: tÍzmilliárd forintig

20%: tizenöt milliárd forintig

30%: húszmilliárd forintig

40%: húszmilliárd forint felett.

Az első adóelőleget augusztus 20-ig kell bevallani, ezzel egyidejűleg megfizetni, a munkaszüneti nap miatt természetesen egy nap haladékot nyerhetünk. A bevallás alapja a tavalyi éves nettó reklám árbevétel augusztus 15-től december 31-ig időszakra számított arányos része (augusztus 15-től hatályos a törvény).

Az adóhatóság honlapján, a 1494 számú nyomtatvány szolgál a bevallásra, önellenőrzésre vagy esetleg a pótlásra.

Ki fizeti?

A reklám közzétevőjének nyilatkoznia kell arról, hogy az adókötelezettsége fennáll-e. Amennyiben nem tesz nyilatkozatot, akkor a reklámot megrendelő hirdetőnek vagy az ügynökségnek keletkezik reklámadó bevallási kötelezettsége. Ilyenkor az adó alapja a közzététel havi értékének a 2,5 millió forint feletti része lesz, amelyre 20% mértékű adót kell fizetni.

Az adófizetésre nem kötelezett cégeknek nem kell a bevallást sem elkészíteniük.

Kiskapu a fizetés alól

Azok a médiaszolgáltatók nyerhetnek felmentést a reklámadó fizetése alól, akik nem telepedtek le hazánkban, ugyanis rájuk nem terjed ki a fizetési kötelezettség.

Azok a magánszemélyek, akik az SZJA hatálya alá tartoznak és nem egyéni vállalkozók, mentesülnek a reklámadó fizetési kötelezettség alól.

Az elhatárolt veszteséggel csökkenthető az adó

A reklámadó alapját csökkenteni lehet a korábbi években a könyvelés során elhatárolt veszteség 50%-ával, ha az adózó 2013-as évének adózás előtti eredménye nulla vagy negatív, de a társasági adó és a reklámadó közül csak az egyik csökkenthető a fenti tétellel. A társasági adó alapja nem csökkenthető a reklám közzétételére fordított kiadással, ha azért lesz a cégből a reklámadó adóalanya, mert a megrendelt hirdetése után nem kapott közzétevői nyilatkozatot.