A saját tőke hiányát orvosolni kell a vállalkozásoknál, ugyanis a cégbíróság is felfigyel a problémára és kezdeményezheti a társaság megszüntetését. Az erre irányuló intézkedés a hitelezők védelmét szolgálja, de a cégeknek saját érdekük is a tőkehiány minél hamarabbi megszüntetése.

Hitelfelvétel akadályoztatása

Ha hitelfelvételre ad be kérelmet a vállalkozás, a hitelintézet könnyen elutasítja kérelmet a saját tőke hiánya esetén. Közbeszerzési pályázatokon kizáró ok lehet, és támogatásra benyújtott pályázat elbírálását is kedvezőtlenül befolyásolja a sajáttőke-hiány.

Saját tőke hiánya és a cégbíróság

A saját tőke hiánya a cég létét is veszélyezteti. A cégbíróság felfigyel az állapotra, és a törvényességi felügyelet jegyében el fogja indítani a megszüntetést. Igaz, hogy sokrétű feladataik miatt kevesebb energiájuk jut a tőke -problémás cégekre, azonban, ha felfigyelnek ilyen társaságra, felszólítják a cég vezetőjét, hogy közölje velük, mit tett a saját tőke hiányos állapot megszüntetésére. A közzétett beszámolók árulkodnak a saját tőke szerkezetéről, ebből lehet megállapítani, hogy a saját tőke hiányos, esetleg már nem a pozitív tartományban van.

A társaság vezetőjének feladatai

A cégbíróság felszólító és tájékoztatást kérő levelére meg kell válaszolnia a társaság vezetőjének, hogy pótolta-e a saját tőkét, vagy más megoldási módon dolgozik, például tervezi-e a gazdasági társaság átalakulását. Megoldás lehet az is, ha bejelenti, hogy elindította a gazdasági társaság jogutód nélküli megszüntetését.

A saját tőke pótlására tett intézkedést igazolnia kell a gazdasági társaság vezetőjének. Ha jogutód nélküli megszüntetésben látja a megoldást, akkor az ehhez kapcsolódó dokumentumokat be kell nyújtania a cégbírósághoz, az adott ügy során eljáró ügyvéd részére. Ezekből ellenőrizhetőnek kell lennie, hogy valóban elindult az eljárás.

Ha átalakulás mellett dönt a társaság vezetése, akkor a könyvelés elkészíti az átalakulási tervet, a vagyonmérleg-tervezetet, a vagyonleltár-tervezetet, a könyvvizsgálói jelentést kell megküldeni a kijelölt ügyvéd részére.

Ha nem pótolják a saját tőke hiányt

Adott esetben előfordulhat, hogy a társaság vezetője arról kell, hogy tájékoztassa a cégbíróságot, hogy nem tudják a tőkét pótolni a szükséges mértékig. Ekkor utólag – határidő után – már nincs is erre lehetőségük a tulajdonosoknak. A határidő a második év beszámolójának elfogadásától számított három hónap. Ennek lejárta után 60 nap áll a rendelkezésükre, hogy elhatározzák az átalakulást, a jogutód nélküli megszűnést, esetleg az egyesülést.  Ha egyik úton sem indul el a vállalkozás, akkor a cégbíróság, a törvényességi felügyeleti jogokra hivatkozva, elindíthatja a megszüntetést, ami visszafordíthatatlan.