A vállalkozások egy szűk körét kivéve a pénztárgépes nyugta helyett számla kiállítása is választható az ügyletek bizonylatolásához. Azonban ez nem jelent mentességet az adatszolgáltatási kötelezettség alól. A szabályozás január 1-től változik, ezért a jelenlegi mellett a 2015-től érvényeset is bemutatjuk cikkünkben.

Mikor van szükség az adatszolgáltatásra?

Az adatszolgáltatás szabályait jelenleg az 50/2013 (XI. 15) NGM rendelet tartalmazza.  A számla kiállítását választó adózóknak ugyanúgy kell adatot szolgáltatniuk, mint akik gépi nyugtát adnak vásárlóiknak, de csak a pénztárgéphasználat-köteles tevékenységek esetében, más tevékenységről kiadott számlákról nem kell. Ha az adott ügyletnél nem kellene nyugtát kiállítani, akkor nem kell adatot sem szolgáltatni a kiállított számlákról. Ilyen esetek például:

  • ha a vevő adóalany vagy nem adóalany jogi személy,
  • ha az adót is tartalmazó ellenérték magasabb 900 ezer forintnál,
  • ha nem készpénzzel, nem készpénzhelyettesítővel, nem pénzhelyettesítő eszközzel fizetnek,
  • vagy ha előleg fizetése történik.

Számla kiállítása – változások januártól

Ez év decemberig csak akkor kell adatot szolgáltatni a számlákról, ha nyugtát nem bocsát ki az adózó, kizárólag számlát. Erre egy jó példa az a kereskedő, aki kötelezett arra, hogy pénztárgépet használjon, van is online pénztárgépe, de ha a vevő kéri, számlát állít ki, a nyugta kibocsátása mellett. Ekkor a számla kiállítása nem lesz adatszolgáltatás tárgya. Adótanácsadó tevékenységünkből érdekes az a példa is, amikor több tevékenységet végez egy adóalany, mint például vendéglátás és szálláshely szolgáltatás, és a vendéglátásnál nyugtát, a szálláshelyek esetében viszont számlát állít ki. Mivel a kizárólagosság a számla kiállítására nem áll fenn (a kizárólagosságot nem tevékenységenként, hanem adóalanyonként kell értelmezni) ezért nem kell adatot szolgáltatnia a számla kiállításáról.

A kizárólag számla kiállításával történő bizonylatolást a tevékenység megkezdését követő 5 napon belül be kellett jelenteni a NAV-hoz (PTGSZLABADATLAP nyomtatvány), ugyanígy a tevékenység megszüntetését is. A bejelentés módja elektronikus.

Január 1-gyel a kizárólagos számlakibocsátás feltételét törlik, így akkor is szükség lesz adatszolgáltatásra, ha nyugtát is állít ki az adózó, így a fenti két példa esetében is szükséges lesz adatszolgáltatás a kiállított számlákról.

Csak akkor mentesül ez alól az adózó, ha a számla kiállítása nem nyugtaadás helyett történik.

Átmeneti mentesség

Azok a vállalkozók, akik 2013. szeptember 1. előtt is kizárólag számla kiállítása révén tettek eleget a bizonylatadási kötelezettségüknek, egy átmeneti időre, ez év végéig mentesültek az adatszolgáltatási kötelezettség alól.

Adatszolgáltatás módja

Januárig az adatszolgáltatás hetente történik, elektronikus úton, a naptári hetet követő hét negyedik napjáig. Jövő évtől havonta, a következő hónap 15. napjáig kell teljesíteni a kötelezettséget.

Az adatszolgáltatás mélysége is változik, eddig a számla valamennyi adatát jelenteni kellett, jövőre viszont csak

  • a számla keltét és sorszámát
  • a vevő nevét, címét
  • az ellenérték bruttó összegét

kell elektronikusan megküldeni a NAV felé.