Július 1-től új szabályok vonatkoznak a számlabefogadó adóalanyra, új előírások alapján kell adatot szolgáltatnia a befogadott számlákról.

Bizonylatok, amelyekről a számlabefogadó adatot szolgáltat

Milyen bizonylatokról kell az áfabevallás M lapján adatot szolgáltatnia a számlabefogadónak?

  • Olyan termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról, és az előzőekre adott előlegről szóló befogadott számláról, ami alapján adólevonási jogot gyakorol az adózó, függetlenül az áthárított adó összegétől,
  • az adólevonás alapjául szolgáló számlát módosító, érvénytelenítő számlával egy tekintet alá eső okiratról, ha a módosításnak van áfabevallást érintő hatása.

Az első pontban meghatározott esetnél csak azokról a számlákról kell adatot szolgáltatni, amelyeken szerepel áthárított adó. Vagyis a számlabefogadó nem kell, hogy adatot szolgáltasson a fordított adózás alá tartozó vagy adómentes ügyletekről befogadott számlákról. Mivel megszűnt július 1-én a 100 ezer forintos értékhatár, ezért az összes olyan számla adatszolgáltatási kötelezettséggel jár, amely alapján adólevonási jogot gyakorol a számlabefogadó.

A második esetnél, vagyis a módosító számlánál csak akkor szükséges az adatszolgáltatás, ha változik az adólevonás alapjául szolgáló számlában áthárított áfa összege. Ilyenkor a módosító számla következménye, hogy növekszik a fizetendő vagy a levonható áfa összege.

Számlabefogadó adatszolgáltatása érvénytelenítő számláról

Arról a számláról mindig adatot kell szolgáltatni, amely adólevonási jog alapjául szolgáló számlát érvénytelenít, mert a levonható adó összege csökken.

Gyakran a számlát kibocsátó fél egy sztorno számlával és egy új számla kiállításával végzi a számla módosítását. Ekkor a sztorno számla és az új számla is az eredeti számlát módosító számlák. Ezért mindkettőre a módosító számlára vonatkozó szabályok érvényesek.

Az adatszolgáltatás időszaka

Azon adómegállapítási időszakra vonatkozó adóbevallás M lapjára kell beírni az adatszolgáltatást, amelyikben a számlabefogadó adólevonási jogot gyakorol.

Erre egy példa: a számlabefogadó egy tavaly februárban teljesített ügyletről később, decemberben kiállított, áthárított adót tartalmazó számla alapján érvényesít adólevonási jogot az idei év júliusi adómegállapítási időszakra vonatkozó bevallásban. Erről a tavaly februárban teljesített ügyletről decemberben kiállított számlának az adatait a júliusi bevallás M lapján kell szerepeltetni.

Számlával egy tekintet alá eső okirat

Számlával egy tekintet alá eső okiratról azon időszakban kell adatot szolgáltatni, amely időszak bevallásában az adózó a módosítás hatását figyelembe veszi.

Ha az eredeti számla alapján nem gyakorolt levonási jogot a számlabefogadó, mert már nála volt az azt érvénytelenítő számla is, akkor egyikről sem kell adatot szolgáltatnia.