A folyamatos teljesítésű ügyletek esetében változnak a számlázás szabályai 2016. január 1. után, azonban fél évvel korábban már tesztelhetik a változást egyes szolgáltató vállalkozások, egész pontosan a könyvviteli, könyvvizsgálati és az adótanácsadó szolgáltatást nyújtó cégek.

„Tesztelési” időszak

A tavalyi évben már vártunk egyszer a folyamatos teljesítésű ügyletek számlázási szabályainak változására, akkor a 2014. július 1-i dátum lett volna a fordulópont, azonban a bevezetés előtt visszavonták a változtatást, illetve először csak fél évvel kívánták azt halasztani. Most a 2016. január 1-i időpont került újra kitűzésre, azzal a kiegészítéssel, hogy a bevezetésben is említett szolgáltatást végző cégek már fél évvel korábban el kell kezdjék alkalmazni a módosított számlázási szabályokat, mintegy tesztelésként. Így egy olyan kör használja az új rendelkezést első körben, – például egy könyvelő iroda – amely szakértelmének köszönhetően érdemben, hozzáértően tudja azt tesztelni. Amennyiben változtatásra lennek szükség, 2015. végéig lesz idejük a törvényalkotóknak módosítani a jogszabályt.

A számlázás szabályai – változtatás oka

A magyar áfa-szabályozás 2008-14 között nem volt a közösségi számlázási szabályoknak megfelelő, mert egy EK irányelv a teljesítési időpontot az időszak utolsó napjára teszi, a magyar szabályozás pedig a fizetési határidő napjára tette azt. A területre ma már a túlszabályozottság jellemző, ami nem kedvez az áttekinthetőségnek. A számlázás szabályainak változtatása egyelőre komoly adminisztrációs terhet tesz majd a számla kiállítóira és befogadóira is, ezért érdemes arra időben felkészülni.

A megjegyzendő időpontok

A folyamatos teljesítésű ügyletekre vonatkozó számlázás szabályainak elsajátításához 4 időpontot kell megjegyeznünk:

  • az ügylet elszámolási időszakának utolsó napját, mert számviteli szempontból ezen a napon történik az ügylet teljesítése
  • az ügylet elszámolási időszakának utolsó napját követő 30. nap, mert legkésőbb ezen a napon áll be az áfa-fizetési kötelezettség
  • fizetési esedékesség napja: amennyiben ez hamarabb van, mint az elszámolási időszak utolsó napját követő 30. nap, akkor ez lesz az áfa-fizetési kötelezettség keletkezésének napja
  • számla kelte: amennyiben a a számla kibocsátása és a fizetés esedékessége is megelőzi az ügylet elszámolási időszakának utolsó napját, akkor ez a dátum lesz a teljesítés napja

Átmeneti intézkedések

A minden gazdálkodót érintő jogszabály hatályba lépése: 2016. január 1. Először azoknál az ügyleteknél kell majd a módosított számlázási szabályokat alkalmazni, amelyeknél az elszámolási időszak a hatályba lépés utáni, és a számla fizetési esedékessége is a hatályba lépést követő dátum.

Speciális esetet jelentenek azok az átalánydíjas ügyletek, ahol az átalánydíj bizonyos ideig tartó fizetése után egy adott időszak után megállapítják a tényleges ellenértéket.Ezeknél a szerződéseknél érdemes felkészülni arra, hogy hogyan oldják meg az időszakos elszámolású ügyletek áfaszabályainak változása miatti  elszámolást. Ilyenkor két eset lehetséges:

  • ha a tényleges ellenérték kevesebb lesz, mint az átalánydíjak összege: helyesbítő számla kiállítása történik,
  • ha a tényleges ellenérték magasabb lesz: a módosító számlával kapcsolatos áfafizetési kötelezettség legkésőbbi keletkezési napja a teljesítési időpontot követő 30. nap.