A személygépkocsi költségei bizonyos körben elszámolhatóak azoknál is, akik egyéni vállalkozóként működnek, vagy magánszemélyként az autó üzleti használatáért költségtérítést kapnak. A cikkben az ilyen módon elszámolható költségeket gyűjtöttük össze.

Korlátok az elszámolhatóságban

Önálló tevékenység keretében megszerzett bevételnél csak akkor járhat el a magánszemély ezen módon, ha egyik bevételénél sem választotta a 10% költséghányad adózást. Egyéni vállalkozó esetében bármely módszer lehet a jövedelemmegállapítás módszere, a 10% költséghányad módszert a többi önálló tevékenységből származó jövedelmére alkalmazhatja. Egy dolgot kell szem előtt tartania: csak a vállalkozói tevékenység érdekében elszámolható futásteljesítményt veheti figyelembe az útnyilvántartásában.

Kizárólag üzleti célú személygépkocsi

Egyéni vállalkozó esetében két esetben minősíthető egy személygépkocsi kizárólag üzleti célúnak: ha személygépkocsi-bérbeadó tevékenységet vagy ha taxi tevékenységet folytat a vállalkozó. Más esetben mindenképp szükséges az útnyilvántartás ahhoz, hogy az üzleti célú használat kimutatható legyen.

Üzemanyagköltség

Az üzemanyagköltség elszámolás szabályai nem függnek attól, hogy milyen tulajdonban van a jármű (saját, bérelt, lízingelt, szívességi használat), ha az üzemanyagköltséget a magánszemély fizeti. A magánszemélynek negyedévente van lehetősége választani a fogyasztási norma és a NAV által közzétett ár alapján történő üzemanyagköltség-elszámolás vagy a számlák alapján történő elszámolás között. A számla alapján számított összeg azonban nem lehet több, mint a normával számított mennyiség.

Ha levonásba helyezi az üzemanyag áfáját a magánszemély, akkor a számla szerinti árat is áfa nélkül lehet csak figyelembe venni, és a NAV által közzétett ár módszerét nem lehet alkalmazni.

Üzemeltetés költségei

A személygépkocsi költségei közül számla alapján elszámolható a fenntartás, a javítás, felújítás költsége. Ide tartoznak a biztosítási díjak, a gépjárműadó vagy cégautóadó, az illeték és hatósági díj, és az esetleges hitelkamat is. A kiadások az üzleti utak arányában számolhatóak el. Nem saját tulajdonú járműveknél akkor számolhatóak el az említett tételek, ha azok a használót terhelik.

Saját tulajdonú személygépkocsi költségei közül az üzemeltetési költségek számlák nélkül is elszámolhatóak személygépkocsi-normaköltség alkalmazásával. Ilyen esetben 15 Ft vehető figyelembe kilóméterenként. Ha ezt választja az adózó, akkor az üzemanyagköltség kivételével minden más kiadás elszámoltnak tekintendő.

A kapcsolódó egyéb kiadásokra az üzleti utak arányában akár a 15 Ft-on felüli összeg is elszámolható. Ilyenek például a garázsbérlet díja vagy az útdíjak és a parkolási tételek.

Több személygépkocsi

Ha több saját tulajdonú személygépkocsija van a magánszemélynek, akkor nem lehet az egyiknél tételes, a másiknál pedig a 15 Ft-os normaköltséget elszámolni.

Saját tulajdonú személygépkocsi költségei útnyilvántartás nélkül

Egyéni vállalkozónál és őstermelőnél van arra lehetőség, hogy útnyilvántartás vezetése nélkül a saját tulajdonú autójára költséget számoljon el. Havi 500 km futásteljesítményre van lehetőség elszámolni a 15 Ft normaköltséget, üzemeltetési költségként, és nem kell cégautóadót sem fizetnie.

A kizárólag üzemi célú járművekre az egyéni vállalkozó és az őstermelő értékcsökkenési leírást is elszámolhat.