A munkavédelemről szóló trv. a munkáltatók részére kötelezően előírja a munkavállalók egészségének védelmében felmerülő költségek, például a szemüvegtérítés költségének viselését, és az szja trv-ben mindezt kedvező rendelkezésekkel segíti.

Munkavállaló bevétele a kapott szemüvegtérítés?

Az szja trv. alapján nem keletkezik bevétel a munkáltató által a tevékenységében közreműködő magánszemély részére biztosított olyan dolog használatára tekintettel, amelynek használata a munkavégzés ellátásának hatókörében, a tevékenység ellátásának feltételeként történik.

Nem indukál az sem bevételt, ha a dolog személyes szükséglet kielégítésére is alkalmas, és nem zárható ki a magáncélú hasznosítás. Ez alól kivétel ha a törvény a használatot vagy annak lehetőségét adóztatható körülményként határozza meg. A fizikai sérülések ellen védelmet nyújtó védőszemüveg, és az adott munkakör biztonságos ellátása érdekében használt látásjavító szemüveg juttatása nem keletkeztet adókötelezettséget.

Munkáltató kötelezettsége a szemüveg juttatás

A munkáltató kötelessége a foglalkozás-egészségügyi orvosnál kezdeményezni a munkavállaló szem- és látásvizsgálatának elvégzését, ha a munkavállalónak olyan látási panasza van, amely összefüggésbe hozható a képernyő előtti munkavégzéssel.

Azok a dolgozók, akik a képernyőt nem látják élesen, kötelezően kell, hogy kapjanak olyan szemüveget, amely korrigálja a szemlencse töréshibáját is. Az éleslátást biztosító szemüveg a szemüveglencse, és a keret együttese, ide nem értve a dolgozó által a képernyő előtti munkavégzéstől függetlenül is használt szemüveg, vagy kontaktlencse. A szemüveg dioptriafüggő, ezért az ára változó, az adómentes összegre nem ír elő értékhatárt a jogszabály.

A rendelet hatálya nem terjed ki

  • a járművek, munkagépek vezető-, vagy kezelőfülkéiben, a szállítóeszközökön lévő számítógépes rendszerekre,
  • a közhasználatra szánt számítógépes rendszerekre,
  • a munkahelyen nem tartósan használt hordozható rendszerekre,
  • a számológépekre, a pénztárgépekre, a kisméretű adatokat vagy mérési eredményeket mutató képernyővel ellátott egyéb készülékekre,
  • a hagyományos típusú elektromos, elektronikus írógépekre.

Szemüvegtérítés elszámolása

A szemüveget megveheti a munkáltató is, és megveheti a munkavállaló is, a munkáltató nevére szóló számlával. Ilyenkor a számla alapján tud elszámolni a munkáltatóval.

A szemüveg elkészíttetése a munkavállaló feladata, így többnyire a munkáltató utólag téríti meg annak költségét. Emiatt a számla kiegyenlítése csak készpénzfizetéssel vagy a munkáltató átutalásával történhet. Előfodul, hoy a dolgozónak nem áll rendelkezésére a számla kiegyenlítéséhez szükséges pénzeszköz.  Ilyenkor a munkáltató előzetesen is biztosíthatja azt a részére, elszámolási kötelezettséggel.

Szemüvegtérítés a cafeteria keretből

Munkajogi szabályokba ütközik, ha a munkáltató nem hajlandó egyáltalán vagy csak részben hajlandó téríteni a szemüveget. Szabálytalan az is, ha a cafeteria keretében önkéntes egészségpénztári hozzájárulás vállalásával helyettesíti, arra hivatkozva, hogy abból akár szemüveget is lehet vásárolni. Ez nemcsak az 50/1999. EüM. rendelet előírásaival ütközik, hanem sérti az egyenlő elbánás követelményét is, mivel a dolgozó kénytelen a cafeteria keretének egy részét szemüvegre felhasználni.

Az egészségpénztári kártyával történő fizetéssel van egy másik probléma is: a számla csak a munkavállaló nevére állítható ki. Az ilyen számla megtérítése nem felel meg az adókötelezettséggel nem járó juttatás feltételeinek. Ilyenkor ezt a kifizetést személyi jellegű egyéb kifizetésként kell elszámolni, a munkavállaló nem önálló tevékenységből származó jövedelmeként. A kifizetés közterheit a bérre vonatkozó szabályok szerint kell számfejteni, megfizetni, bevallani.

Ha a munkáltató a szemüvegesek részére biztosít egységesen egy meghatározott összegű támogatást, akkor ugyanez az adózás történik.