Az SZJA alapjából többféle jogcímen érvényesíthetők kedvezmények. A kedvezmények egyik csoportja a családi kedvezmény, a másik az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetések után érvényesíthető.

Személyi jövedelemadó alapjából érvényesíthető kedvezmények

Az összevont adóalapból kell levonni az eltartottak számától függően, jogosultsági hónaponként a kedvezményt. A kedvezmény összege két eltartottig 62500 forint, háromnál több eltartott esetén 206250 forint. A kedvezmény havonta és eltartottanként értendő.

A jogosultak azok a magánszemélyek, akik a gyermek után a családi pótlékot kapják, vagy velük közös háztartásban élő hozzátartozója, a várandós nő házastársa, a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély, vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozója. A hozzátartozó a Ptk. 685 paragrafusa szerinti személy lehet, a b, bekezdés a hozzátartozó és a közeli hozzátartozó fogalmát is tisztázza.

A kedvezmény tehát az eltartottak számától függ. Eltartott a kedvezményezett eltartott lehet, és az aki figyelembe vehető a családi pótlék összegének számításakor. Kedvezményezett eltartott az, aki révén családi pótlékra jogosult a magánszemély, aki családi pótlékra saját jogán jogosult, az, aki rokkantsági járadékban részesül, és a magzat 91 napos korától a megszületéséig.

A jogosultság hónapjaihoz számításba vehetőek azok a hónapok, amelyekben legalább egy napig fennállnak a következő jogosultságok:  családi pótlékra való jogosultság, rokkantsági járadék folyósítás, várandósság orvosi igazolása alapján fennálló jogosultság.

Változás 2013-tól: több jogosult esetén az adott havi családi kedvezményt közösen is igénybe vehetik. Például szülők megoszthatják az egyikőjüket megillető családi kedvezményt.

Ha az orvosi vizsgálat az adott évi adóbevallás elkészítése után állapítja meg a várandósságot, amely már fennállt az adózott évben, önellenőrzéssel kell érvényesíteni utólag a kedvezményt. Az orvostól kapott igazolást az adóbevallás elévülésének évéig meg kell őrizni.

Az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba befizetett összeggel megegyező kedvezményt az adózó az összevont adóalapjából és a bevallásköteles különadózó jövedelmek adóalapjából vonhatja le, azaz a kedvezménykeretéből. Az adózó döntése lesz, hogy melyik adóalapjából kívánja érvényesíteni, ha több jogcímen is van bevallásköteles jövedelme. Ha a befizetése meghaladja az adott évben a keletkező adóalapok összegét, akkor további négy év kedvezménykeretét igénybe veheti a befizetés nyújtotta kedvezmény érvényesítésére.