A munkáltatók, kifizetők számára több jogszabály is előírja, hogy milyen igazolásokat kell kiadniuk a magánszemélyek jövedelem-elszámolásához, adóelszámolásához, azaz az SZJA bevallás elkészítéséhez.

A munkáltató által kiadott igazolások alapján lehet bevallani a kapott jövedelmet, annak jogcímét, az adóalapot, a levont adót, az adóelőleg összegét. Az adóalap- és adókedvezmények, valamint az adó feletti rendelkezés érvényesítéséhez szintén igazolásokra van szükség.

Segítség a munkáltatóknak

A NAV honlapján található néhány igazolásminta, amelyeket ugyan nem kötelező alkalmazni, de az adattartalom szempontjából jól használható mankók lehetnek. Egy 2017-es kormányrendelet tartalmazza, hogy milyen bizonylatot és igazolást kell kiállítaniuk a munkáltatóknak. Előírja azt is, hogy meddig kell ezeket átadni a magánszemélyek részére, illetve meghatározza, hogy milyen adatoknak kell szerepelni a bizonylatokon, igazolásokon.

Ha több munkáltatóval létesít munkaviszonyt a munkavállaló, akkor a munkaviszony létesítésekor ki kell írásban jelölni, hogy melyik munkáltató teljesíti majd az SZJA bevallás elkészítéséhez szükséges igazolásokkal kapcsolatos kötelezettségeket.

M30-as igazolás az SZJA bevallás teljesítéséhez

A munkáltatónak illetve kifizetőnek január 31-ig kell az előző évben teljesített kifizetésekről, juttatásokról igazolást kiállítani és azt átadni a magánszemély részére. Az M30-as igazolást a havi adó – és járulékbevallásukban foglalt évközi adatok felhasználásával kell elkészíteni. Az igazolások cégszerűen aláírandóak. Amennyiben a dolgozó év közben vált munkahelyet, belépéskor átadja az előző munkáltatótól kapott adatlapját. Ezt felhasználva az összevont igazolásnak tartalmaznia kell az előző munkahelyről származó jövedelmet is.

Ekho-trv. szerint adózó jövedelem

Az M30-as igazolás az ekho-trv. szerint adózó jövedelmeket nem tartalmazza. Erre külön igazolást kell kiállítani. Az igazolásnak tartalmaznia kell a magánszemélyre vonatkozó értékhatárt, az eltérő kulcsok szerinti bevételt, a levont ekho összegét, a levont ekho szja-tartalmát. Amennyiben a magánszemély átvállalja a kifizetőt és a magánszemélyt terhelő ekho megállapítását, bevallását, megfizetését, akkor az igazoláson nem a levont ekho összege szerepel. Ilyenkor azt tüntetik fel, hogy a magánszemély átvállalja a kötelezettség teljesítését. Ebben az esetben a kifizető január 31-ig adatot szolgáltat a magánszemély részére az SZJA bevallása elkészítéséhez a K91-es nyomtatvány kitöltésével.

Igazolás a járulékokról

A jövedelemigazoláshoz kapcsolódva, szintén január 31-ig kell kiállítani az alábbi tartalommal készülő igazolásokat:

  • az adott évben fennálló biztosítási időszak
  • a tárgyévben, vagy az attól eltérő időre levont járulékok és azok alapja
  • a foglalkoztató által megfizetett járulékok és azok alapja
  • a járulékokból érvényesített családi kedvezmények összege.

Legkésőbb február 15-ig ki kell adni azokat az igazolásokat, amelyekkel az adózó csökkenteni tudja a bevételét, az adóalapját, vagy az adóját.