Hogyan kell a 2013-as SZJA-bevallásban szerepeltetni az ingatlan értékesítéséből származó jövedelmet?

Ingatlan eladásakor nem a bevétel, hanem a jövedelem adózik, azaz a bevételből le lehet vonni az eladáshoz kapcsolódó igazolt költségeket. A jövedelem tovább korrigálható a tulajdonban tartás időszaka szerint, azaz attól függően, hogy hány évig volt az ingatlan az eladó tulajdonában. A helyzet az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok esetében azonban kicsit más…

Hogyan kell a jövedelmet megállapítani?
Bevétel az az összeg, amelyet az ingatlan eladásakor megszerez az eladó. Ide nemcsak az eladási ár tartozik, hanem csere esetén a cserébe kapott dolog piaci értéke is. A bevételt a költségekkel csökkentve kapjuk meg a jövedelmet.

A bevételből levonható költségek a következők:

  • megszerzésre fordított összeg, ideértve a vételáron felül az illetéket, az ügyvédi költséget is
  • az értéknövelő beruházások értéke
  • az átruházással kapcsolatos kiadások (pl. hirdetési díj) a szerzési időponthoz tartozó bevételrész arányában.

Azok a költségek, amelyek már egy más tevékenységből származó bevétel csökkentésére elszámolásra kerültek, nem vonhatóak le az ingatlan értékesítéséből származó bevételből.
Ha közös tulajdon volt az ingatlan, akkor a tulajdoni hányadoknak megfelelően kell figyelembe venni a bevétel és a költségeket is.

Hogyan csökkenthető az adózás előtti jövedelem?
A lakásszerzési kedvezmény már nem elérhető, helyette a megszerzés éve és az értékesítés éve között eltelt idő alapján csökkenthető az adó alapját képező jövedelem.
A megszerzést követő hatodik évtől az értékesítésnél figyelembe vett jövedelem csökken, évente 10%-kal. Ha 15 évig tulajdonolják az ingatlant, mielőtt eladnák, akkor már nem terheli az értékesítést sem bevallási sem adófizetési kötelezettség.
Ha lakás, lakóház értékesítéséről van szó, akkor ettől eltérő az évek számától függő jövedelemcsökkentés aránya.
Ha a második évben járunk az értékesítés óta, akkor 10%-kal csökkenthető a jövedelem, és ez a csökkentési lehetőség a harmadik évtől 40%-ra nő, majd 70%-re a következő évben. Az 5. évben már nem keletkezik jövedelem az értékesítés után.

Vagyoni értékű jogok értékesítése máshogyan adózik!

Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog esetén nem alkalmazható az évek utáni korrekció módszere, csakis a lakás céljára szolgáló ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni jog esetén.
A nem lakáshoz vagy lakóházhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok esetében két esetet különböztetünk meg, adófizetési kötelezettség szempontjából:

  • ha 1982 előtt szerzete a vagyoni jogot a magánszemély – ebben az esetben a 2013-ban értékesített vagyoni értékű jog után nem kell adózni
  • ha 1982–ben vagy azután szerezte, akkor a teljes jövedelem adóköteles.

Hogyan kell kitölteni az adóbevallást?
Ha az átruházás gazdasági tevékenység keretében történt, akkor a 1353-A lap 8. sorában kell bevallani a jövedelmet, ha nem gazdasági tevékenységről van szó, akkor elkülönülten adózó jövedelemként, a 1353-04-es lapon.

Termőföld adómentesen is eladható

Vannak adómentes átruházások is, ha termőföld az értékesítés tárgya. Ide tartozik a 200 ezer forintot meg nem haladó rész akkor, ha

  • a vevő regisztrációs számmal rendelkező magánszemély, aki a földet minimum 5 évig, egyéni vállalkozóként vagy őstermelőként hasznosítja,
  • vagy ha a vevő regisztrált mezőgazdasági társas vállalkozás alkalmazottja, és ez az alkalmazott a munkáltatója számára bérbe adja a földet minimum 10 éves időtávra.

Adómentes akkor is a termőföld értékesítése, ha birtok-összevonási céllal vásárolja meg a földet magánszemély, ha a Nemzeti Földalap részére történik az eladás, vagy ha szociális földprogram része az eladás.