Ha kiva adózást választ a vállalkozás, akkor számítania kell arra, hogy szűkebb szocho kedvezmények illetik meg, mint társasági adózás esetén.

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról, és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. trv. (Katv.) rendelkezik arról, hogy a kisvállalati adó alanyának nem kell társasági adót, szociális hozzájárulási adót (szochot) és szakképzési hozzájárulást fizetnie.

Kiva adózás alapja

A kisvállalati adó 13% mértékű, alapját a fent említett trv. szerint kell számolni. Az adó alapját a trv. szerint korrigált, a Tbj. trv. szerinti járulékalapot képező személyi jellegű kifizetések adják. Az adó alapjának nem része a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vagy társas vállalkozó járulékalapja, és a Katv. szerinti kedvezményezett foglalkoztatott után érvényesíthető kedvezmény éves összege sem.

Vállalkozás tagjánál a minimálbér 112,5% -át kell figyelembe venni személyi jellegű kifizetésként, ha a rá jutó személyi jellegű ráfordítás ennél kisebb összeg. Nem kell figyelembe venni a minimálbér 112,5%-át azokban az időszakokban, amikor nem keletkezik járulékalap utáni járulékfizetési kötelezettsége a társas vállalkozónak.

Szocho kedvezmények

A 2011. évi CLVI. trv. az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról (Eatv.) sokkal nagyobb szocho kedvezmények kört határoz meg, mint a Katv.  A Kiva szerint adózó vállalkozásnál a következő kedvezmények vehetőek „csak” igénybe:

  1. 25 év alatti pályakezdő dolgozó a bruttó munkabérig, de maximum 100 ezer forint összegig havonta, a foglalkoztatás első 2 évében
  2. 25 év alatti, de nem pályakezdő munkavállalónál a bruttó munkabérig, de maximum 50 ezer forint összegig havonta
  3. 55 év feletti dolgozónál a br. havi munkabér, de maximum 50 ezer forint
  4. tartósan álláskereső személy foglalkoztatása esetén a bruttó munkabér, de a foglalkoztatás első két évében maximum 100 ezer forint havonta, a harmadik évben maximum 50 ezer forint
  5. gyed, gyes, gyet ellátásban részesülő személyeknél a bruttó bér, de maximum havi 100 ezer forint a foglalkoztatás első két évében, majd a harmadik évben maximum havi 50 ezer forint
  6. szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott dolgozónál a bruttó munkabér, de maximum személyenként 50 ezer forint

 Részmunkaidős foglalkoztatás esetén a kedvezmény a teljes munkaidőhöz viszonyított arányos rész lesz.

Változás a szocho kedvezmények körében kivába átlépésnél

Amikor egy adóalany  a kiva szerinti adózást választja, készülnie kell arra, hogy a kiva szerinti kedvezményezetti kör nem fedi teljes egészében a szocho kedvezményezett foglalkoztatotti kört. Ezért lehetnek olyan dolgozók, akik után a korábbi kedvezményt nem tudják többé igénybe venni:

ide tartoznak a Karrier Híd programban részt vevő dolgozók, a szabad vállalkozási zónában lévő vállalkozások új munkavállalói, kutatók-fejlesztők, kutató-fejlesztő munkában részt vevő dolgozók, a doktori képzésben részt vevő hallgatók, doktorjelöltek, megváltozott munkaképességű vállalkozók, munkavállalók, mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatottak.

A három gyerek után családi pótlékra jogosult szülőként gyedben, gyesben gyetben részesülő dolgozónál a kedvezmény igénybevétel feltételei megegyeznek a 3 gyereknél kevesebb gyerek után gyedben, gyesben, gyetben részesülő dolgozóéval, ez azt jelenti, hogy a 3+2 évre vonatkozó kedvezmény csak 2+1 lesz.