A szociális hozzájárulási adó, rövidített nevén szocho 27% mértékű fizetési kötelezettség, alapja jövedelem, juttatás, díjazás. A foglalkoztatás bővítése érdekében a jogszabályok több területen adnak kedvezményt a fizetendő szochóból. Az idei év jelentős változása, hogy mivel megszűntek a Start-kártyákhoz tartozó kedvezmények, így az egy munkavállaló után több jogcímen történő kedvezmény érvényesítés már nem elérhető.

Hogyan csökkenthető a szocho-kötelezettség?

A szociális hozzájárulási adóból többféle címen lehet kedvezményt elérni:

  • foglalkoztatottak életkora alapján: 25 év alatti és 55 év feletti munkavállalóval,
  • földrajzi elhelyezkedés alapján: szabad vállalkozási zónában működő vállalkozás esetén,
  • munkaerő-piaci szempontból kedvezőtlen helyzetű társadalmi csoportok, munkaerőpiacról tartósan távol lévők foglalkoztatása révén,
  • pályakezdő munkavállalók vagy gyeden, gyesen lévő munkavállalók alkalmazásával,
  • olyan munkaköröknél, ahol nincs szükség szakképzettségre,
  • kutatók foglalkoztatása révén,
  • megváltozott munkaképességű vállalkozók után.

A foglalkoztató eldöntheti, hogy a bérszámfejtés során melyik kedvezményt szeretné kihasználni, amennyiben ugyanazon személynél többet is érvényesíthetne – például 25 év alatti és kutató az alkalmazott. A teljes kedvezményt havonta, kedvezményre jogosító munkaviszonyonként számított részkedvezmények összegeként határozza meg a szociális hozzájárulási adó megfizetésére kötelezett kifizető.

Bevallás

Egyes esetekben mentesül az adott munkavállaló után a szociális hozzájárulási adó fizetés alól a foglalkoztató, más esetekben „csak” kedvezményt vehet igénybe. A kedvezmény-alapként szolgáló munkabér maximalizált. Ha részmunkaidőben foglalkoztat a munkáltató, akkor a maximalizált kedvezményalapot arányosítani kell, és csak az arányosított, csökkentett összegű alapbér után kaphat kedvezményt a munkáltató.

A kedvezmény illetve támogatás igénybe vételekor az adóalany úgy kell, hogy bevallást készítsen, hogy abból a kedvezmény/támogatás jogcímét, alapját, összegét személyenként lehessen megállapítani.

Helyesbítés

A megállapított szociális hozzájárulási adót helyesbítheti az adózó önellenőrzéssel. Azonban ha a jogszabályok adta választási lehetőségével élt az adózó, majd később úgy érzi, rosszul mérlegelt és szeretné döntését megváltoztatni az önellenőrzés során, akkor erre sajnos nincs lehetősége.

Előfordulhat olyan eset, hogy a munkáltató nem élt a kedvezmény érvényesítésének lehetőségével, mert nem volt a szükséges igazolás a birtokában. Ilyenkor önellenőrzéssel módosíthatja a bevallást.

Vállalkozók szociális hozzájárulási adó kedvezménye

Amennyiben a vállalkozó megváltozott munkaképességű, de nem minősül saját jogán nyugdíjasnak, nem kell megfizetnie a 27%-os szochót maga után. Mindez igaz a kkt, a bt, a kft, a közös vállalat, az egyesülés tagjára is.