A szociális hozzájárulási adó 15,5%-ra csökken július 1-től. A bejegyzésben a magánszemélyeket érintő változásokat és a speciális eseteket gyűjtöttük össze.

A szociális hozzájárulási adó mértéke jelenleg 17,5%, ami július 1-től 2 százalékponttal csökken. Arra a hónapra vonatkozó jövedelemnél lehet először alkalmazni a kisebb mértékű adókulcsot, amely hónapban az új mérték hatályba lép.

A június hóra elszámolt jövedelmek után a 17,5%-os adó terheli az adózót. Mivel a magánszemélyeket terhelő kötelezettségeknél a legtöbb esetben éves bevallásról van szó, ezért a ’20 évi bevallásban a 2020-as évre az év egészében megszerzett jövedelmeknél a 15,5%-os adó fizetendő.

Van azonban néhány kiemelendő eset, amelyet az általánostól eltérően kell kezelni:

A kifizető által levonandó szociális hozzájárulási adó

A kifizető vonja le például a szociális hozzájárulási adót akkor, amikor osztalékjövedelmet fizet a magánszemély részére. Ilyenkor az adó a magánszemély jövedelméből kerül levonásra, az általa adott nyilatkozatban foglaltak szerint. A szochot addig kell vonni, amíg a magánszemély jövedelme el nem éri az adott évben a minimálbér összegének 24-szeresét.

Az évközi adócsökkenés különlegessége, hogy az első félévben még a magasabb kulcs szerint kell az adót megállapítani és levonni a magánszemély különadózó jövedelméből. Így az éves -2020-as- bevallásban majd 2 százalékpontos túlfizetés mutatkozik erre az időszakra.

Túlfizetés összevonás alá eső jövedelem szerzése esetén

Ha az első negyedévben olyan összevonás alá eső jövedelmet szerzett a magánszemély, ami alapján szochoelőleget kell fizetnie, akkor túlfizetés mutatkozhat az ő esetében is. Példa lehet a nem kifizetőtől kapott jövedelem, vagy egy önálló tevékenység, amely után szocho fizetési kötelezettség keletkezik. Ha egy multi cégnél áll alkalmazásban és külföldi anyacégtől kap értékpapír-juttatást, akkor szintén ide sorolandó a jövedelem. Ilyenkor a negyedévet követő hó 12-én fizeti be a szochoelőleget a magánszemély.

Ha a második negyedévben keletkezik a jövedelem, és így július 12-ig kell fizetni utána szocho előleget, akkor a fizetéskor már 15,5%-os mérték lesz érvényben, míg a jövedelem keletkezésekor még a 17,5%-os. Az adóhatóság által 2019-ben kiadott állásfoglalás alapján a csökkentett adómértéket először a július hónapra vonatkozóan bevallott jövedelmekre kell alkalmazni.

Az összevonás alá eső jövedelemnél, amikor a szocho a magánszemélyt terheli, az SZJA trv. szerint az adó alapja a jövedelem 87%-a, ha nem térítik meg a magánszemélynek a szochot, és az adó költségként sem számolható el. Ha nem önálló tevékenységből vagy más jogcímen szerez összevonás alá eső jövedelmet, akkor nincs lehetőség a szocho költségként való elszámolására, ezért az SZJA és a szocho esetében is a 87%-ot kell alapul venni a jövedelemből. Július 1. előtt az adó alapjára vonatkozó mérték 85%, de az éves SZJA-bevallásban már a 87%-ot kell figyelembe venni.

Ha a kifizetőt nem terheli szociális hozzájárulási adó

Amennyiben a kifizető magyar, de mégsem terheli szocho kötelezettség, akkor sem a kifizető, sem a magánszemély nem fizet adóelőleget. Az adóév végén azonban a jövedelem 87%-a után a magánszemély fogja megfizetni a 15,5% szochot. Erre példa, amikor önkéntes pénztári igazolás alapján részesül összevonás alá eső jövedelemben a magánszemély.

Ha nem csak év végén kell bevallani a szochot

Ritka eset, amikor a magánszemélyt terhelő szochot nem csak az adóév végén kell bevallani. Ez például akkor fordul elő, amikor külföldi foglalkoztatónál van a magánszemély, de itthon lesz biztosított (ha itthon végez munkát, vagy az uniós szabályozás miatt itthon kell a biztosítási kötelezettségét rendeznie), és nem teljesíti a külföldi foglalkoztató a járulékkötelezettségeket.

Nem változott július 1-től sem, hogy a magánszemély felelőssége, ha a külföldi foglalkoztató nem tesz eleget a kötelezettségének. Mivel az ezzel kapcsolatos bevallásra havi kötelezettség van, ezért június 30-ig 17,5%, július 1-től 15,5% lesz a szocho mértéke.

Ha a foglalkoztatott részére nem téríti meg a külföldi foglalkoztató a szochot, akkor első félévben a szocho alapja a jövedelem 85%-a, második félévben a 87%-a lesz. Kivétel, ha a szocho elszámolható költségként.