A tagdíjbevétel elszámolása az egyesületeknél számviteli és adózási kérdéseket is felvet…

Az egyesületek tagdíjbevételének elszámolására vonatkozó szabályokat a számviteli trv.-ben sajnos nem találhatjuk. Az elszámoláshoz információkat egy kormányrendeletben találunk: a számviteli tr.v szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016 sz. rendeletben. Ezen jogszabály alapján a tagdíj egyéb bevétel lesz.

Társasági adó

Az egyesületek beszedett tagdíja az alapcél szerinti tevékenység bevétele – nem gazdasági-vállalkozási tevékenység bevétele. Ha csak tagdíjakból származik egy egyesület bevétele, akkor nem keletkezik társasági adó fizetési kötelezettsége.

Az egyesület a tao alapját a vállalkozási tevékenység adózás előtti eredményének korrigált összegeként kell, hogy megállapítsa. Az elszámolási módszer alapján a vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye az Ectv. alapján számított gazdasági – vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye lesz. Gazdasági vállalkozási tevékenységhez nem tartozik

  • az adomány elfogadása, ajándék elfogadása
  • a létesítő okiratban lefektetett cél szerinti tevékenység végzése
  • a betétek, értékpapírok, társasági részesedések vásárlása
  • egy ingatlan megszerzése, vagy használatának átruházása, átengedése.

Mivel a cél szerinti tevékenységet a törvény nem sorolja a gazdasági-vállalkozási tevékenységek közé, így a tagdíj (amely az alapcélt szolgálja) nem lesz része a számítandó társasági adó alapjának.

A tagdíjbevétel a HIPA alapja lesz?

Az egyesület esetében az iparűzési adó alól abban az évben mentesül az egyesület, amely évet megelőző évben folytatott tevékenységéből származó jövedelme vagy nyeresége után nem keletkezett adófizetési kötelezettsége sem belföldön, sem külföldön. Az adófizetési kötelezettség társasági adóra vagy annak megfelelő adóra vonatkozik.

Amennyiben  a megelőző évben keletkezett jövedelme után volt adófizetési kötelezettsége, akkor csak abban az esetben kell az iparűzési adót megfizetnie, ha adóköteles az iparűzési tevékenysége. Adóköteles iparűzési tevékenység a vállalkozó nyereségszerzésre ill. jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége. A helyi iparűzési adóról szóló trv. szerint vállalkozónak minősül az egyéb szervezetek alá tartozó egyesület is.

A helyi iparűzési adó alapja a korrigál árbevétel. Ebből következik, hogy árbevétel hiányában még akkor sem kell iparűzési adót fizetnie az egyesületnek, ha az előző évben folytatott tevékenységből származó jövedelme után volt adófizetési kötelezettsége.

Innovációs járulék

A számviteli trv. hatálya alá tartozó gazdasági társaságoknak innovációs járulékot kell fizetniük. Mivel az egyesület nem gazdasági társaság, így mentesül az innovációs járulék megfizetése alól.