A kft. fizetésképtelensége esetén a pénzügyi helyzet többféleképpen helyreállítható. A választott megoldás függ az adott társaság helyzetétől, körülményeitől.

A tagoknak azonban mindenképp be kell avatkozniuk, egyes problémák esetén azonnali intézkedés szükséges a részükről.

Taggyűlés összehívása a kft. fizetésképtelensége esetén

Az ügyvezető feladata elsősorban az, hogy az ilyen helyzetekről értesítse a tagokat.

A Ptk. felsorolja azokat az eseteket, amikor kötelező a taggyűlést összehívni, és döntéseket hozniuk a tagoknak.

Ezek az esetek:

  • a társaság megszüntette a fizetéseit,
  • fizetésképtelenség fenyegeti a társaságot,
  • a társaság vagyon nem elegendő a tartozások kiegyenlítéséhez,
  • a saját tőke a törzstőke felére csökkent,
  • a saját tőke a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent (kft. esetében jelenleg 3 millió forint).

Tagok lehetőségei

A tagok a taggyűlésen határoznak arról, milyen eszközhöz nyúlnak a megoldás érdekében.

Lehetőségük van pótbefizetésre, a törzstőke mértékét elérő saját tőke más módon történő biztosítására, vagy a törzstőke leszállítására.

Pótbefizetés kft. fizetésképtelensége esetén

A pótbefizetés független a tagok vagyoni hozzájárulásától, és a tagok törzsbetétjét nem érinti. A létesítő okiratot meg kell vizsgálni, és ha szükséges, módosítani kell, mert a pótbefizetésre csak akkor van mód, ha a létesítő okirat ezt engedi. Célszerű akkor élni ezzel a megoldási móddal, ha csak átmenetinek tűnik a likviditási probléma, és számítani lehet hosszabb távon a befizetett összeg visszatérítésére.

A törzstőke mértékét elérő saját tőke más módon történő biztosítása

A leginkább kedvelt eszköz a tagi kölcsön nyújtása. A megoldást főként a tőkeerősebb anyavállalattal rendelkező cégek választják. A tagi kölcsön szerződést alaposan körbe kell járni, mi lesz a későbbi sorsa: visszafizetés vagy elengedés. Különösen az adójogi következmények miatt kell a kérdést körbejárni.

Törzstőke leszállítása

A megoldás akkor ajánlott, amikor a saját tőkéhez képest magasabb a jegyzett tőke. Az erről szóló határozatnak tartalmaznia kell az indokot, és a törzsbetétek leszállítás utáni mértékét is. A jegyzett tőke leszállításának mértékével növelhetőek a saját tőke egyéb elemei, a tőketartalék és az eredménytartalék. A törzstőke leszállításáról kötelező hirdetményt közzétenni, mert a hitelezőket is érinti.

Amennyiben a fenti eszközök egyikéről sem születik megállapodás, akkor a társaság tagjai átalakulásról, egyesülésről, szétválásról, vagy jogutód nélküli megszűnésről határozhatnak.