Az új típusú pénztárgép beszerzéséhez a NAV támogatást nyújt, maximum 250 000 ezer forintig, amely összeg 5 pénztárgép beszerzése esetén érhető el, egyéb esetben pénztárgépenként 50 000 forint a támogatás összege.

A NAV által készített adatlapon adhatóak be az igények a támogatásra. Azok, akik elektronikus bevallásra kötelezettek, elektronikus úton kell, hogy beadják a nyomtatványt is.

Pénztárgép csere támogatás

A támogatás igénylésének alapszabálya: az adóalany tulajdonában álló, általa üzemeltetett pénztárgépet cserélne, vagy korábban felmentéssel rendelkező adóalany most szerezne be új pénztárgépet, amely online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrző egységgel rendelkezik.

A támogatást nem kell visszafizetni. A beadott kérelmet 5 illetve 8 napon belül bírálja el az adóhatóság, és ezzel együtt küldik a támogatás igénylésére jogosító egyedi kódszámot is. Ez a kódszám lesz a pénztárgép egyéni üzembe helyezési számjele is.

A támogatás igénybevétele: beszerzéskor a kedvezményezett a kódot átadja az eladónak a beszerzéskor, és az eladó a támogatás értékével kevesebb összegben állítja ki a számlát.  A támogatást a pénztárgép eladójának folyósítja az állam.

Támogatásra akkor jogosult az üzemeltető, ha 2011-es árbevétele az 500 millió forintot nem haladta meg,

  • vagy ha 2012. január 1. után kezdte meg tevékenységét, akkor:
  • nem áll végelszámolás, felszámolás, csődeljárás vagy kényszertörlési eljárás alatt
  • nincs felfüggesztve az adószáma
  • nincs 180 napon keresztül fennálló 1 millió forintnál nagyobb lejárt adó- és vámtartozása
  • nincs munkáltatóként vagy kifizetőként a levont adóban 10 ezer forintnál nagyobb tartozása.

A támogatás csekély összegű, de minimis támogatásnak számít, kivéve ha nem gazdasági tevékenységhez használja a kérelmező. A kérelmezőnek az adott évi és a megelőző két évi de minimis támogatásairól nyilatkoznia kell. Ennek oka, hogy bármely egymást követő három évben az ilyen támogatások együttes összege nem haladhatja meg a 200 ezer eurót (közúti szállítás terén működő vállalkozásoknál a 100 ezer eurót. Ha az összeggel túllépné a limitet a vállalkozás, akkor az új támogatási igény ezen küszöbérték nagyságáig érvényesíthető.

Az adatlap letölthető:

http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/kerelmek/ptgreg.html

Részletes kitöltési útmutató:

http://nav.gov.hu/data/cms293484/PTGREG_Kitoltesi_utmutato_2013.06.04..pdf