A táppénz igénylése és a keresőképtelenség elbírálása továbbra is a korábbi szabályok alapján történik. Változás a folyamatos keresőképtelenség esetén abban van, hogy a vészhelyzet ideje alatt nem szükséges legalább kéthetente igazolást kiállítani, arra ritkábban is sor kerülhet.

A jelenlegi helyzetben két olyan új keresőképtelenségi eset is van, amelyet a korábbiakban megállapított 9 kódhoz most újonnan kell besorolni:

  • otthoni vagy kórházi karanténban lévő, a betegség tüneteit nem mutató személy,
  • foglalkozás végzése közben megfertőződött személy.

Táppénz igénylése karanténban

Az első esetben az EMMI állásfoglalása alapján a 7-es kódot kell alkalmazni (7-es kód: közegészségügyi okból foglalkozásától eltiltás, hatósági elkülönítés), ők közegészségügyi okból vehetők keresőképtelen állományba. Itt betegszabadság nem jár, tehát a keresőképtelenség első napjától kezdve táppénzt kell megállapítani. A táppénz mértéke az általános szabályok alapján állapítható meg, 50% vagy 60%. A foglalkoztatót nem terheli a táppénzhozzájárulás-fizetés kötelezettsége. Járványügyi zárlat elrendelésekor, ha azért nem tud munkát vállalni a magánszemély, mert nem tudja elhagyni a lakóhelyét, akkor szintén a 7-es kód szerepel a táppénzes papírján. A munkavállalót az országos tisztifőorvos értesítése alapján veszi keresőképtelen állományba az arra jogosult orvos. A zárlatot határozattal bizonyítani kell.

Kieső jövedelem megtérítése

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. trv. alapján a járványügyi elkülönítés, zárlat, ellenőrzés idején a fertőző betegnek, kórokozó hordozónak fel nem róható szükséges és indokolt költségeket, valamint a tb. jogviszony alapján meg nem térülő, kiesett munkajövedelmet az állam megtéríti.

A vírusfertőzés munkavégzés közben is bekövetkezhet, például egészségügyi dolgozónál. Ha a megbetegedés foglalkozási megbetegedésnek minősül, akkor a táppénz igénylése során a munkavállaló táppénzes papírjára a 2-es kód kerül (foglalkozási megbetegedés). Ha a hatóság ezt az esetet üzemi balesetnek minősíti, akkor a keresőképtelenség első napjától 100%-os baleseti táppénz jár. A foglalkoztatónak nem kell táppénz-hozzájárulást fizetnie.

Táppénzes papír leadása

A táppénz igénylése továbbra is a keresőképtelenség igazolása alapján történhet. Az igazolásokat le lehet adni postai vagy elektronikus úton, azaz e-mailben is. Ha ez utóbbit választja a biztosított, akkor vagy elektronikus aláírással kell ellátnia a dokumentumot, vagy nyilatkoznia kell, hogy az igazolás mindenben megegyezik az eredetivel.

A vészhelyzet megszűnése után le kell adni az eredeti igazolásokat.