Hogyan kell eljárni, ha egyidejűleg több biztosítással járó jogviszonnyal rendelkező egyén kérelmet nyújt be táppénzre, vagy egyéb pénzbeli szolgáltatásra? Kinek kell benyújtani az igényt? Mi az eljárás, ha mindegyik foglalkoztató kifizetőhely? Hogyan állapítják meg a táppénz összegét? Újabb érdekes kérdések, nézzük a válaszokat… Több olyan jogviszony esetén, amelyek biztosításra adnak jogot, az ellátásra vonatkozó igényt annál a munkáltatónál kell beadni, amelynél társadalombiztosítási kifizetőhely működik. Ha mindegyiknél van ilyen, akkor ott kell beadni, ahol a biztosítási jogviszony előbb kezdődött el. Ha ugyanazon a napon kezdődtek, akkor ott kell a kérelmet elbírálni, ahol a szerződés szerinti jövedelme magasabb a biztosítottnak. Ha egyik foglalkoztatónál sincs kifizetőhely, akkor igazolást állítanak ki a foglalkoztatók, amelyet öt napon belül meg is küldenek a saját székhelyük szerint illetékes egészségbiztosítási szakigazgatási szervhez.

Táppénz – jogosultság

Amikor egy biztosítással járó jogviszony fennállása alatt létesít egy másikat a munkavállaló, akkor el kell kérnie a „Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról” című nyomtatványt, az újabb foglalkoztató bejegyzi abba a szükséges adatokat, majd visszajuttatja ahhoz a munkáltatóhoz, akinél a biztosítás előbb kezdődött.

Hogyan állapítják meg a táppénz összegét?A táppénzre való jogosultság kezdő napját megelőző naptári évben elért jövedelem naptári napi átlaga alapján számolják. A táppénz napi összege ezen átlagos napi jövedelem 60%-a. Abban az esetben, ha a megelőző évben nem rendelkezett az alany legalább 180 napi jövedelemmel, akkor a táppénzre való jogosultság kezdő napját megelőző 180 napi jövedelemmel kell számolni. Ha nem volt táppénzalapként meghatározott jövedelme a biztosítottnak, akkor az érvényes minimálbér alapján kell megállapítani a táppénzt, kivéve ha a szerződés szerinti vagy tényleges jövedelem ennél kevesebb volt. Ha azért nem volt 180 napi jövedelme az alanynak, mert épp táppénzt kapott, gyest, vagy gyedet, akkor a korábban folyósított ellátás alapját képező összegből kell megállapítani a jelenlegi ellátást, amennyiben ez magasabb összeget eredményez, mint a minimálbér szerinti. Ez év januártól beszámítható a táppénz alapjába a jubileumi jutalom, végkielégítés, újrakezdési támogatás, szabadságmegváltás is. Természetesen így ezen jövedelmek után kell egészségbiztosítási járulékot is fizetni.

A nyugdíjasok egy körét is érintheti egy változás a táppénz témájában, ugyanis van egy olyan köre a nyugdíj mellett munkát végzőknek, akik ebben az évben már nem számítanak nyugdíjasnak, ez a tény pedig befolyásolhatja a táppénzre való jogosultságot is, azaz ezévtől jogosultak lesznek táppénzre. Akik pl. korengedményes nyugdíjban, előnyugdíjban részesültek tavaly, de idéntől átkerültek korhatár előtt ellátásos állományba (mert nem érték el még az öregségi nyugdíjkorhatárt), munkavégzés estén munkaviszonyuk alapján kaphatnak táppénzt.