A vállalkozások vagyonában jelentős értéket képviselnek a tárgyi eszközök. A fogalmuk meghatározását a számviteli törvény tartalmazza: azok a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett anyagi eszközök tartoznak ide,amelyek tartósan, közvetett vagy közvetlen módon szolgálják a vállalkozási tevékenységet.

Azok az eszközök, amelyek nem szolgálják tartósan – legalább egy évig – a vállalkozási érdeket, nem mutathatók ki tárgyi eszközként. Egy gépjárműkereskedésben például lehetnek nagy értékű gépjárművek, amelyek forgatási célból vannak a vállalkozásnál, így itt tárgyi eszközként semmiképp nem mutathatók ki.

Lehetőség az átsorolásra

Amikor a cég továbbértékesítési céllal vásárol például ingatlanokat, de végül mégis használatba veszi az egyiket, akkor ezt az ingatlant átsorolhatja.  Amikor mégis úgy dönt, hogy értékesíti, akkor újra át kell minősítenie készletté.

Tárgyi eszközök beszerzése

A tárgyi eszköz vásárolható, vagy lehet saját előállítású is. A beruházás is a tárgyi eszközök közé kerül. A számviteli törvény alapján beruházásként történő elszámolásnál egy tekintet alá esik a saját tulajdonban vagy ingatlan tulajdonban (bérbe vett) lévő eszközön végzett beruházás. Az áfatörvény alapján viszont beruházásként csak saját beruházás kezelhető, bérbe vett eszközön végzett beruházásnál ez nem értelmezhető.

Az áfatörvény nem definiál saját beruházást. Lényeges, hogy saját eszközön végzett legyen, de lényegtelen, hogy ki végzi és milyen módon.

A megszerzés módjánál nem fontos, hogy szükséges volt-e hitel, lízing, vagy egyéb pénzügyi eszköz, vagy saját forrásból történt a megszerzés. Az eszközoldali könyvelést ez nem befolyásolja, de adózás és elszámolás szempontjából természetesen van jelentősége.

Bizonylatolás

A vásárolt tárgyi eszközök esetében szerződés, számla, fuvarozási okmány rendelkezésre áll. Saját rezsis beruházásnál nincs másik adóalany a képben, ilyenkor célszerű egy külön nyilvántartást vezetni a saját, felmerült költségekről.

Közös a fenti két esetben, hogy a tényleges használatba vétel előtt üzembehelyezési jegyzőkönyvet kell készíteni, és aktiválni kell a tárgyi eszközt.

Tárgyi eszközök értékelése

A tárgyi eszközöknél avulás, használódás tapasztalható. Az értékük így folyamatosan csökken.

Értékcsökkenés azonban nem minden tárgyi eszközre számolható el. Ilyen kivétel a földterület, az erdő, a telek, a képzőművészeti alkotás és a régészeti lelet, és azok az eszközök, amelyeknek az értéke folyamatosan nő.

A számviteli törvényben leírt módszerek valamelyikével kell kiszámítani az értékcsökkenést, ami lehet lineáris, teljesítményarányos, abszolút összegű vagy bevételarányos leírás.

Időnként előfordul, hogy az eszköz piaci értéke mégis jelentősen eltér a könyv szerinti értéktől. Ilyenkor értékvesztést kell elszámolni, vagy épp meg kell növelni az eszközértéket, az értékelési tartalékkal szemben.