A nyugdíjas munkavállaló társadalombiztosítási jogállása vagy az ellátásainak kérdése akkor válik különösen érdekessé, ha az érintett munkavállaló a fennálló jogviszonya alatt válik nyugdíjassá.

Hogyan jogosult ellátásra a nyugdíjas személy?

Általában ismert az információ, hogy a nyugdíjas munkavállalót nem kell biztosítottként bejelenteni, és az is, hogy díjazása mentes a járulékfizetési kötelezettség alól.

A nyugdíjas személy jogosult egészségügyi szolgáltatásra. Amikor keresőtevékenységet folytat, bármilyen biztosítási kötelezettség alá eső jogviszonyban, kiegészítő tevékenységet folytató magánszemélynek minősül. Itt, ebben a jogviszonyban nem terjed ki rá a biztosítás és nem jogosult semmilyen társadalombiztosítási ellátásra.

A korhatár előtti ellátás nem minősül nyugellátásnak

Egy öregségi nyugdíjban lévő magánszemély esetében, amikor munkaviszonyt létesít, az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát a nyugdíjas státusz alapozza meg, és nem a munkaviszony. Nem szerez további szolgálati időt és nem szerez a nyugdíj alapjául szolgáló további jövedelmet.

Ez azonban nem igaz a korhatár előtti ellátásban vagy a szolgálati járandóságban részesülő személyekre. Ez utóbbi ellátások ugyanis nem minősülnek nyugellátásnak.

Társadalombiztosítási pénzbeli ellátások jogosultsága

A nyugdíjas dolgozót a jogviszonya alapján nem illetik meg ellátások. Nem jogosult táppénzre sem, keresőképtelenség esetén csak a betegszabadság időszaka alatt kap juttatást. Természetesen a nyugdíját is megkapja, kivéve, ha szünetel a folyósítás.

A Tny. (Társadalombiztosítási nyugellátásról szóló) törvény alapján a közszolgálati jogviszonyban folytatott keresőtevékenységnél a nyugellátás folyósítása szünetel. Kivétel ez alól a szociális, gyermekvédelmi vagy gyermekjóléti szolgáltatónál, intézményben, hálózatnál vagy köznevelési vagy szakképző intézményben folytatott tevékenységet. A szünetelés időszaka alatt a magánszemély nyugdíjasnak minősül.

Társadalombiztosítási ellátások a nyugdíjazás napján

Akik a nyugellátást úgy szeretnék igénybe venni, hogy megszüntetik fennálló jogviszonyokat, a jogviszonyban meglévő biztosításuk megszűnik és abban a pillanatban változik az ellátásra való jogosultság is.

Amennyiben táppénzben van épp akkor a dolgozó, amikor nyugdíjassá válik, a nyugdíjassá válás napján megszűnik a táppénzjogosultsága.

A baleseti táppénz speciális eset

Baleseti táppénz esetén nem a fentiek szerint történik a váltás. Az Ebtv. alapján baleseti táppénzt akkor kap a magánszemély, ha a biztosítás fennállása alatt vagy annak megszűnését követő maximum harmadik napon keresőképtelenné válik üzemi baleset miatt. A nyugdíjas munkavállaló tehát jogosult lehet baleseti táppénzre, ha a nyugdíjazását megelőzően vagy az azt követő 3 napon belül történt a baleset, amely miatt keresőképtelenné vált. Amikor megszűnik a baleseti táppénze és ugyanezen baleset miatt újra keresőképtelen lesz, akkor baleseti táppénzt nem állapíthatnak meg részére.