Az egyszeres és a kettős könyvvitelt vezető adózóknak május végéig be kell nyújtaniuk társasági adó bevallásukat, ha a naptári évvel azonos üzleti évet alkalmaznak. Főként az újdonságokra, változásokra koncentrálva szeretnénk bemutatni néhány fontos dolgot a bevallással kapcsolatban.

 A nyomtatvány

A tavalyi évről a 1529-es nyomtatványon kell elkészíteni a társasági adó bevallást. A nyomtatvány egyéb  adónemek tekintetében is bevallásként szolgál, például az energiaellátók jövedelemadója vagy a hitelintézetek különadója is ezen kerül bevallásra, de az innovációs járulékhoz is ez a nyomtatvány szükséges.

Egyéb használatos nyomtatványok: a naptári évtől eltérő üzleti év szerint adózók, a forintról devizára vagy fordítva áttérők és az előtársaságok a 1529EUD bevallást használják. A tavalyi év végéig megszűnő vagy január 1-gyel a kiva, a kata vagy az eva szerinti adózás alá áttérő adózók a 1571-es bevallást nyújtják be. Azon nonprofit szervezetek, akik nem értek el tavaly vállalkozási tevékenységből származó bevételt, vagy nem számoltak el költséget, ráfordítást, a TAONY bevallást használják.

Változások az innovációs járulék bevallásában

  1. januártól az Innovációs törvényben szerepelnek a járulékkal kapcsolatos szabályok. Változás van a kötelezettek körében, mert az új szabályok szerint a járulék alól mentesül a Kkv. tv. szerinti mikrovállalkozásnak vagy kisvállalkozásnak minősülő adózó.

Társasági adó alapjának korrekciói

Változás, hogy a felsőoktatási támogatási megállapodás alapján adott támogatás bekerülési értékének fele csökkenti az adózás előtti eredményt. A juttatás a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek számít. Ahhoz, hogy kihasználhassa a cég ezt a kedvezményt, igazolással kell rendelkeznie a felsőoktatási intézménytől.

Az üzleti vagy cégérték után, a bekerülési érték 10%-ában terv szerinti értékcsökkenési leírást alkalmazhatnak az adózók, ha nyilatkoznak arról, hogy az üzleti vagy cégérték kimutatás, kivezetés körülményei beleillenek a rendeltetésszerű joggyakorlás elveibe. Ezzel együtt megszűnt az a lehetőség, hogy az üzleti vagy cégértékre a számviteli trv. szerinti terv szerinti értékcsökkenés kulcsát érvényesítsék a társasági adó rendszerében.

Hiány esetén akkor kell a nem vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások közé venni a hiányzó eszköz könyv szerinti értékét, ha a hiányról bizonyítható, hogy elvárt gondosság mellett nem merült volna fel, és ha nem tett meg mindent az adózó veszteség mérséklésére.

Amennyiben a reklám-közzététellel kapcsolatban elszámolt költségek éves szinten nem érik el a 30 millió forintot, 2015-től nem is kell mérlegelni a tárasági adóalap növelő tétel alkalmazását. Ha meghaladják a 30 milliót, akkor abban az esetben lesz belőle növelő tétel, ha nincs olyan nyilatkozata az adózónak, miszerint a reklámadó alanya teljesíti a reklám közzétételével kapcsolatos reklámadó-kötelezettséget és nem igazolja az adóalany, hogy az említett nyilatkozat kiadását kérte a reklámadó alanyától (ő vagy a reklám megrendelője), valamint a reklámadó alanya nem szerepel a NAV honlapján közzétett nyilvántartásban.

Szigorított veszteség leírási szabályok

Az elhatárolt veszteség felhasználását időbeli korlát alá tették. A 2015-ös évben keletkezett, elhatárolt veszteséggel a keletkezés évét követő 5 évben csökkenthető már csak a pozitív adózás előtti eredmény. Természetesen figyelembe kell venni az 50%-os korlátot. Tehát legkésőbb a 2020-as évben csökkentheti az adózás előtti eredményt a cég a 2015-ös veszteséggel.