A társasági adó törvény alapján a kis- és középvállalkozások beruházási adóalap-kedvezménye és a kamatból érvényesített adókedvezmény állami támogatásnak számít. A törvény alapján beruházással elérhető adókedvezményekről készítettünk összefoglalót, a kkv-kra és a régiónkban népszerű mezőgazdasági beruházásokra koncentrálva.

Társasági adó alapjának csökkentése

Adólap csökkentést a következők együttállásakor lehet elérni:

  • kis- és középvállalkozás, az adóév utolsó napján érvényesítheti,
  • korábban még használatba nem vett műszaki berendezések, gépek, járművek üzembe helyezése érdekében elszámolt adóévi beruházások értéke alapján érvényesíthető,
  • olyan évben érvényesíthető, amikor egész évben az adózó valamennyi tagja az adózón kívül csakis magánszemély volt (az MRP-t is beleértve).

Kamattámogatás összege

A támogatás összege az adózás előtti eredményt csökkentő összeg 9%-a. Az adókedvezmény feltétele, hogy a hitelszerződés/pénzügyi lízing megkötése évének utolsó napján kis- és középvállalkozónak minősüljön az adózó.

A hitelszerződés/pénzügyi lízing alapján a tárgyi eszköz beszerzéshez vagy előállításhoz pénzügyi intézménytől igénybe vett hitel kamata után vehető igénybe az társasági adó adókedvezmény. Szintén igénybe vehető a felhasznált hitel visszafizetésére igazoltan felvett más hitel kamata után is.

Az adókedvezmény mértéke az adóévben megfizetett kamat. Utoljára abban az adóévben vehető igénybe, amelyben a szerződés alapján vissza kell fizetni a hitelt, vagy amelynek utolsó napján a tárgyi eszköz nyilvántartásában szerepel.

Mezőgazdasági támogatások esete

  • vállalkozásonként és projektenként nem lehet több a támogatás, mint 500 ezer euro
  • átlátható támogatásnak kell lennie, ez adókedvezményként nyújtott támogatásnál akkor igaz, ha olyan felső határt állapít meg az intézkedés, ahol biztosítva van, hogy nem lépik át a küszöbértéket
  • ösztönző hatású beruházásról legyen szó, ez akkor teljesül, ha az intézkedés objektív kritériumoknak megfelelően, további tagállami mérlegelési jogkör gyakorlása nélkül biztosít jogot a támogatás igénybevételéhez, illetve ha az intézkedést azelőtt vezették be, hogy megkezdődött volna a támogatott projekttel vagy tevékenységgel kapcsolatos munka. Ez alól kivétel az adóintézkedés formájában megvalósuló módosított támogatási programok, ezek esetében ugyanis a tevékenységre a korábbi, adókedvezmények formájában megvalósuló programok is kiterjedtek.
  • a támogatás feleljen meg a „702-es” rendelet valamely céljának (pl. az üzem összteljesítmény növelése, költségcsökkentés, a környezetvédelem javítása).

A támogatás 40 %-os az elszámolható költségek arányában, de a kevésbé fejlett régiókban 50%. Ha több támogatás van, akkor azokat összeadva kell kalkulálni: az adóalap-kedvezményre jutó adót és a kamatkedvezményt, valamint az esetleges közvetlen támogatást együtt kell számítani.