A társasági adó előleget kiegészíteni, azaz feltölteni, a naptári év szerint adózó adóalanyoknak december 20-ig kell megtenni. A feltöltés lényege, hogy az adóévre már befizetett előlegek összegét ki kell egészíteni az adóévre (várhatóan) fizetendő adó összegére. A jogszabályi kiigazítások figyelembe vételével számított éves fizetendő adó és a már megfizetett előlegek különbözetét kell ilyenkor megfizetni, amikor már kellő pontossággal megbecsülhetőek a tárgyévi adatok.

Általános szabályok vagy jövedelemminimum

A várható társasági adó összegének kiszámításakor már azt is el kell döntenie az adózónak, hogy az általános szabályok szerint kívánja-e számítani vagy a jövedelemminimum/nyereségminimum szabályai szerint megállapított adóalapra számolná a társasági adót. Később a bevallásban eltérhet ettől a választásától, de ennek következményeit vállalnia kell.

December 15-ig meg nem kapott támogatások

A várható társasági adó kiszámításakor nem kell figyelembe venni azt a bevételösszeget, amelyet Európai Uniótól vagy költségvetéstől támogatásként kap a vállalkozás, és az adóév utolsó hónapjának 15. napjáig nem kap meg. Ezekről a támogatásokról a bevallásban adatot kell szolgáltatni.

Kiknek kötelező a társasági adó feltöltés?

A kettős könyvvitelt vezető belföldi adózóknak, és azoknak a külföldi vállalkozóknak, akiknek az adóévet megelőző évben több, mint 100 millió forint árbevételük volt. Adótanácsadó tippünk: az árbevétel nem feltétlenül azonos a beszámolóban szereplő értékesítés nettó árbevételével, arra a társasági adó trv. szabályait kell alkalmazni. Bizonyos nonprofit szervezetek mentesülnek a társasági adó feltöltési kötelezettség alól, mint például az alapítványok, az egyesületek, az egyházak, a lakásszövetkezetek. Egyszeres könyvvitelt vezetőknek és azoknak a kettős könyvvitelt vezetőknek, akiknél az előző adóévi árbevétel nem éri el a 100 millió forintot, nem kell a kiegészítést elvégezniük.

Határidő nem naptári adóév esetében

Azoknál az adózóknál lesz december 20. a feltöltési kötelezettség határideje, akik a naptári év szerint választottak adóévet, egyéb esetben az aktuálisan használt adóév utolsó hónapjának 20. napja a határidő. Az adóalanyok az utolsó havi, negyedévi társasági adó előleget a feltöltéssel azonos időben kell, hogy megfizessék. Előrehozott fizetési határidőt jellemzően a negyedéves előleget fizetőknek jelent, az utolsó negyedévi előleg tekintetében.

Ha eltérő a naptáritól az adóév, és tegyük fel, hogy a mérlegfordulónap sem hónap végére esik (pl. június 16-június 15) akkor a következőképp alakul a feltöltés napja:

  • az adóév első hónapjának kezdő napja a választott üzleti év kezdő napja lesz (június 16.)
  • az első adóévi hónap kezdő napjának naptári hónapon belüli sorszáma (16) adja meg minden további adóévi hónap kezdő napjának naptári hónapon belüli sorszámát (16-a)
  • az adóév utolsó adóévi hónapja: május 16-2015. június 15., ennek 20. napja 2015. június 5.