A vállalkozás alapításakor érdemes szakember segítségét kérni a cégforma megválasztásában. A vállalkozási forma megválasztásánál a felelősségi szintekre, és adatszolgáltatási szabályokra kell először gondolnunk. A cikkben elsősorban a felelősség kérdésén keresztül nézzük át az egyes vállalkozási formákat.

A felelősségi szint azt jelenti, hogy milyen mértékben vállal felelősséget a tulajdonos a kötelezettségekért. Bizonyos társasági formáknál korlátlan a felelőssége, míg másoknál korlátozott.

Társasági forma választása – mi a célszerű?

A vállalkozás szervezeti felépítése is lényeges kérdés, mert meghatározhatja a reakcióidőt is, azt, hogy mennyire gyorsan tud egy döntést meghozni a cég, vagy hogy hogyan reagál a külső környezet kihívásaira. A vállalkozás alapításakor érdemes a fő tevékenységi profilhoz igazítani a megfelelő társasági forma választása, mert a hatékony működést nagyban elősegíti egy jó döntés e téren. A cégnél folytatott tevékenységekhez felelős vezetőket kell rendelni, ki kell jelölni a hatásköreiket, hogy milyen döntéseket hozhatnak meg egyedül, és melyeket csak másokkal együtt. Ha vannak kiszolgáló egységek, akkor a kapcsolódási pontokat, a fő tevékenységhez való viszonyukat rendezni kell.

A vállalkozásoknak nyilvánosságra kell hozniuk bizonyos időközönként a tevékenységükkel kapcsolatos információkat, pénzügyi adatokat, ez többnyire – függetlenül a vállalkozási formától – egy évben egyszer kötelező.

A jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok önállóan nem jogképesek, ezeknél a vállalkozó vagy a táraság alapítója jogképes. Ilyen a közkereseti társaság és a betéti társaság. A többi forma esetében maguk a társaságok jogképesek, azaz kötelezettséget vállalhatnak, jogokat szerezhetnek.

Ha nem szeretne valaki társas vállalkozást alapítani, akkor egyéni vállalkozóként működhet. Ezt akkor is célszerű választani, ha valaki a munkaviszony mellett végez kiegészítő tevékenységet. Ebben az esetben arra kell figyelni, hogy nem különül el a vállalkozás és a magánszemély vagyona egymástól, felelőssége pedig korlátlan a vállalt kötelezettségeiért.

A közkereseti társaságnál szintén kiterjed a felelősség a tagok saját teljes vagyonára. Épp ezért nem lehet kkt. tagja olyan személy, aki már egy kkt-nak, vagy bt-nek tagja, vagy egyéni vállalkozó. A bt.-nek a korlátlan felelősségű beltag mellett kültagja is van, akinek a vagyoni betétje mértékéig terjed a felelőssége.

A kft., mint forma bármekkora méretű vállalkozásnál választható, ezért nagyon népszerű. Itt az ügyvezető felelőssége korlátlan, az egész vagyonával fele a vállalt kötelezettségekért, míg a tagoknál csak a vagyoni betét mértékéig terjed a felelősség.

A részvénytársaságnál 20 millió forinttól indul a tulajdonosi hozzájárulás, többnyire nagyobb vállalkozásokra jellemző forma. Ha részben vagy egészben nyilvánosan forgalmazza a részvényeket, akkor nyilvánosan működő részvénytársaságról beszélünk.  Bizonyos tevékenységeknél nem is választható más vállalkozási forma, ilyen pl. a bank, a biztosító társaság. A tulajdonosok felelőssége korlátozott, a vagyoni betét mértékéig.