Tartós adományozásra akkor érdemes szerződést kötni a támogatónak, ha legalább 4 évig szeretné ugyanazt a civil szervezetet támogatni, nem csökkenő összeggel. Ilyenkor ugyanis a társasági adóalapot az egyéb adományozáshoz képest további 20%-kal lehet csökkenteni. A cikkben a tartós adományozás kötelező elemeiről gyűjtöttünk össze információkat, illetve arról, miért fontos dátum a szerződő felek számára 2014. május 31.

Mikor jön létre tartós adományozás?

Tartós adományozás a civil szervezet és az adományozó között megkötött írásbeli szerződés alapján nyújtott támogatás. A szerződésben az adományozó vállalja, hogy a szerződéskötés évében, valamint a következő minimum három évben adományt nyújt a civil szervezet részére. A tartós adományra vonatkozó további megkötések:

  • csakis pénzben nyújtható
  • az összeg nem csökkenhet az egyes években
  • évente legalább egy alkalommal kell nyújtani, ellenszolgáltatás nélkül.

A tartós adományozásnál – az eredeti szerződés lejártát megelőzően – szerződésmódosítás készíthető.

Ebben módosítani lehet az összeget, de csak felfelé. Ilyen esetben a dupla kedvezmény a magasabb összegre vehető igénybe. Módosítható lejárat előtt az időtartam is, tetszőleges számú évvel. Lehetőség van többszöri hosszabbításra is.

Hogyan érvényesíthető nem pénzbeli adományozásnál a tartós szerződés előnye?

Ha nem pénzben nyújtott adományról van szó, hanem például térítés nélkül átadott eszközről, vagy ellenszolgáltatás nélkül nyújtott szolgáltatásról, akkor csak az egyszeri 20% kedvezmény érvényesíthető. Tehát hiába tartós az adományozás, csakis pénzbeli teljesítéssel kaphat extra kedvezményt az adományozó.

Mi történik, ha nem tud teljesíteni valamely évben az adományozó?

Ha bármilyen ok miatt nem tud egy adott évben teljesíteni az adományozó, akkor a megelőző években igénybe vett többletkedvezmény kétszerese a „büntetés”, azaz ennyivel kell megnövelni az adózás előtti eredményét. Ez érvényes akkor is, ha jogutód nélkül megszűnik az adományozó. Tehát a többletkedvezmény nem válik véglegessé.

 Egy lehetséges esemény az is, ha a támogatott szűnik meg jogutód nélkül, esetleg a közhasznúsági nyilvántartásból törlik. Ilyenkor a megelőző években igénybe vett többletkedvezmény összegével kell „csak” növelnie az adózás előtti eredményét a támogatónak, tehát nincs szó „büntetésről”, csak az addig igénybe vett extra kedvezményt kell „visszafizetnie” a vállalkozásnak.

Miért fontos dátum a felek részére 2014. május 31?

Azok a közhasznú alapítványok és egyéb társadalmi szervezetek, amelyek a 2011. évi CLXXV. azaz Civil törvény hatályba lépése előtt kerültek nyilvántartásba közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú jogállással, május 31-ig veheti igénybe a trv. hatályba lépése előtt megszerzett kedvezményeiket. Eddig a napig kell kezdeményezniük a Civil trv. szerinti közhasznúsági nyilvántartásba vételt, ha ezt elmulasztják vagy nem jegyzik be őket, akkor 2014-től a tartós adományozás kedvezményét sem veheti igénybe a számukra adományt nyújtó.