Bérrel kapcsolatos különböző kifizetéseknél gyakran a távolléti díj a számítások alapja. A cikkben azokat az eseteket gyűjtöttük össze, amikor a munkaviszony megszűnése, megszüntetése esetén a távolléti díj alapján számítandóak a kifizetések.

Munkáltató megszűnése, illetve felmondás a munkáltató részéről

Munkáltató jogutód nélküli megszűnése esetén, és ha az átvevő munkáltató nem tartozik a munka törvénykönyve hatálya alá, akkor a dolgozó távolléti díjat kap a munkavégzés alóli felmentés idejére. Kivétel ez alól, ha a dolgozó nem jogosult bérre a felmentés alatt. Amennyiben a munkáltató mond fel, és felmenti a munkavégzés alól a munkáltatót, szintén távolléti díj jár. Kivétel itt is, ha a dolgozó a felmentés alatt nem jogosult munkabérre.

A végkielégítés számításakor a távolléti díjjal kell számolni.

Munkakörmegosztásos foglalkoztatás megszűnése

Munkakörmegosztásos foglalkoztatásnál a munkaviszony megszűnik, ha a dolgozók száma egy főre csökken. Ilyenkor annyi időre járó távolléti díjat kell fizetni a dolgozónak, amennyi a munkáltatói felmondás esetén járna.

Határozott idejű munkaszerződés felmondása

A határozott idejű munkaviszony munkáltató által történő azonnali hatályú felmondása esetén a dolgozó 12 havi vagy ha a határozott időből ennél kevesebb idő van hátra, akkor a hátralévő időre járó távolléti díjra jogosult.

Érvénytelen megállapodás esetén fizetendő távolléti díj

Ha egy megállapodás a munkáltató hibájából érvénytelen, és nem tudják elhárítani a felek az érvénytelenség okát, akkor a munkáltatónak meg kell azt szüntetni. A dolgozónak annyi időre kell fizetni távolléti díjat, amennyi időre a munkáltató felmondása esetén járna.

Vezető beosztású dolgozó

Vezető beosztású dolgozót legfeljebb 6 havi távolléti díj illeti meg, ha a munkaviszonya csődeljárás vagy felszámolási eljárás kezdetét követően szűnik meg. Ha ezt meghaladó összeg illetné meg, akkor a fennmaradó részt a csődeljárás befejezésekor, megszüntetésekor vagy a felszámolási eljárás végén kell kifizetni.

Jogellenes munkaviszony megszüntetés esetén fizetendő távolléti díj

Amennyiben jogellenesen kerül megszüntetésre a munkaviszony, köteles a munkáltató megtéríteni a dolgozó elmaradt bérét. Elmaradt bérként a távolléti díj fizetendő.

A munkáltató jogellenes munkaviszony megszüntetése esetén a dolgozónak kártérítés fizetendő, elmaradt jövedelem címén. A kártérítés maximális összege 12 havi távolléti díj összege lehet. Ehelyett a dolgozó kérheti az irányadó felmondási időre járó távolléti díj összegét is, amennyiben az magasabb lenne.

Ha a dolgozó szünteti meg a határozott időre szóló munkaviszonyt jogellenesen, akkor a még hátralévő időre járó, de maximum 3 havi távolléti díjat köteles megfizetni a munkáltató részére.

Bármilyen más, munkavállaló jogellenes munkaviszony megszüntetése esetén a munkáltató kérheti az előző pontban írt összeget meghaladó kárának megtérítését is. A teljes összeg nem lehet több, mint a dolgozó 12 havi távolléti díja.

Ha vezető beosztású dolgozó szünteti meg jogellenesen a munkaviszonyát, akkor 12 havi távolléti díjat köteles megfizetni.