Azok az épületek, telkek számítanak tárgyi vonatkozású adókötelezettség szerint a telek- és építményadónak alanyainak, amelyek elhelyezkedése szerinti önkormányzatok bevezették a helyi vagyoni típusú adót. Alanyi vonatkozású adókötelezettség is keletkezik, a tulajdonosnak adóbevallást kell benyújtania. Csak azokon a településeken áll fenn a tulajdonos adóalanyisága, ahol az önkormányzat bevezette az adót. Hogyan, mikor és kinek kell a bevallást benyújtania?

Bevallás, majd kivetés…

Az adókötelezettséget bevallással jelenti be az adóalany, az önkormányzat pedig a bevallás alapján kivetéssel állapítja meg a fizetendő adót.
Az adóalanyiság az ingatlan-nyilvántartás január 1-i állapotához kapcsolódik, tehát az lesz az adó alanya, aki, vagy ami január 1-én megfelel az adóalanyiság követelményeinek.

Építményadó -Adózás több tulajdonos esetén

Ha több tulajdonos is van, akkor tulajdoni hányaduk alapján adóznak, és mindannyian alanyai az adónak. Ha osztatlan közös tulajdonról van szó, akkor minden adóalanynak szükséges bevallást benyújtania. Azonban megállapodást is köthetnek, a tulajdonosok által írásban kötött, az adóhatósághoz benyújtott megállapodás alapján a tulajdonosok felruházhatnak egy tulajdonost is a jogokkal és kötelezettségekkel. Ilyen megállapodás jöhet létre, ha az adóalany tulajdonosok maguk közül kijelölnek egyet az adókötelezettség teljesítésére, vagy ha egy nem adóalany tulajdonost hatalmaznak fel a kötelezettségek teljesítésére. Ez a személy csak az eljárásjogi pozíciót veszi át, az adóalanyok személyében ez a megállapodás nem eredményez változást. Az önkormányzati adóhatósággal csak ő kerül kapcsolatba.
Amikor a bevallás készül, a benyújtójának jelölnie kell, hogy az megállapodás vagy nem megállapodás alapján készült.

Egy kis segítség a bevallási nyomtatványhoz

Az építményadó bevallásához használt nyomtatvány két lapból áll, főlapból és A és B betétlapból. Az A lapon a lakást, üdülőt, a B lapon a kereskedelmi egységet, egyéb nem lakás célú épületet kell feltüntetni. A telekadó és a kommunális adó nyomtatványa egy-egy lapból áll.

Mikor kell benyújtani a helyi adó bevallást?

A bevallást az adókötelezettség keletkezése után 15 napon belül kell megtenni. Ha évközben keletkezik változás, amely kihat az adójogviszonyra, akkor az a következő évtől eredményez joghatást, és a következő év január 15-ig kell bejelenteni, bevallásban. Ha nincs az adó tárgyában, vagy az adó alanyának körülményeiben olyan változás, ami nem hat ki az adókötelezettségre, akkor nem kell újabb bevallást benyújtani.
A bevallás tehát adókötelezettség keletkezése, változása vagy megszűnése miatt nyújtható be. Adókötelezettség keletkezhet új épület felépítésénél, használatbavételi engedély jogerőssé válása esetén, változhat az adókötelezettség adóalap növekedés vagy csökkenés esetén és megszűnhet épület értékesítése, megszűnése okán.
Természetesen nem kell a bevallást benyújtani, ha az adott önkormányzat nem vezette be az adónemet. Mentesítheti az önkormányzat is az adóalanyt (aki nem vállalkozó) a bevallás alól, ha őt az érintett adónemben nem terheli fizetési kötelezettség.
A vállalkozó mindig adóalany, akkor is ha 0 Ft/m2 az adó mértéke. Egyéb szabályozás hiányában bevallást kell benyújtania annak a magánszemélynek, akit nem mentesít rendelet a bevallási kötelezettség alól, még ha egyébként fizetési kötelezettség alól mentes is.