Az önkormányzatok pénzügyi önállóságát megerősítendő, pénzügyi forrásainak egy részét olyan adókból és díjbevételekből teremtheti meg, amelyek mértékének meghatározására hatáskörük is van.

Telekadó és építményadó

A helyi adó lényegéhez tartozik, hogy önkormányzatonként különböző. Az építményadónál fontos kérdés az épület meghatározása, azaz a jogszabályban leírt fogalom helyes értelmezése. Az épületnek olyan építmény nevezhető, amely a környező tértől szerkezeti elemekkel részben vagy egészben elválasztásra került. Fontos, hogy részben vagy egészben, illetve az, hogy elválasztásra került. Azaz, ha valamely oldal nem zárt teljesen, pl. rácsok, betonoszlopok vannak, akkor már teljesül az épület kritériuma, azaz ha nincsenek létesített nyílászárók, az nem kizáró feltétel. Ha azonban van olyan oldal, amely teljesen nyitott, és az adott oldalon nincs semmilyen szerkezeti elem, akkor az nem tartozik az építményadó hatálya alá. Például ilyen lehet egy parkolóház felhajtó rámpája.

A telekadó szintén helyi adó, hatálya az épülettel be nem épített földterületre terjed ki.  Ez alól kivétel az ingatlan-nyilvántartás szerinti valamelyik művelési ágba tartozó külterületi termőföld, a belterületi, művelés alatt álló, aranykorona-értékkel nyilvántartott terület, a külterületen lévő tanyához tartozó, művelés alatt álló földrész, a közúti, a vasúti pálya által lefedett terület, és a temető területe. A beépíthetőség nem feltétele a fizetési kötelezettségnek, tehát nem jelent kibúvót, ha a telek nem építhető be ingatlannal,de az építési tilalom alatt álló telek 50%-a után mentességet kap az adófizetés alól az adózó. Építési tilalom alatt értendő a változtatási, telekalakítási tilalom is. A tilalomról szóló építésügyi hatósági határozat tartalmazza a ingatlan címét, helyrajzi számát, a tilalom fajtáját, elrendelésének okát, tartalmát, időbeli hatályát. Az ingatlanügyi hatóság részére kell elküldeni ezt a határozatot, hogy ők bejegyezzék az ingatlan-nyilvántartásba.

Nem feltétlenül jó elv, hogy a helyi adók ilyen kis részt képviselnek az önkormányzatok bevételei között. Valamilyen szintű kapcsolatot jelentenek a lakosság és a képviselőtestület között, kifejez bizalmat, anyagi és politikai elismerést is. Önnek mi a véleménye erről? Befolyásolja lakhelyének, vállalkozása telephelyének megválasztását a helyi adó mértéke? Esetleg van olyan tippje, amelyet szívesen megosztana vállalkozó társaival?