A magánszemély termőföld bérbeadásból származó jövedelme lehet adómentes, vagy adóköteles. Hogyan kell bevallást tenni, és mikor kell az adót megfizetni? Miben tér el az adózás, ha a bevétel kifizetőtől érkezik, és mi történik, ha terményben fizet a bérlő?

Külön adózó jövedelem

A magánszemély termőföld bérbeadásból származó jövedelme külön adózó jövedelemnek minősül, amennyiben nem adómentes. (Adómentes akkor lehet például, ha a bérleti szerződés időtartama hosszabb, mint 5 év). Az adóteher 15% SZJA megfizetését jelenti. A bevétellel szemben nem lehet költséget elszámolni, azaz teljes egésze jövedelemnek számít.

Ha változik a termőföld tulajdonosa

A termőföld tulajdonosa a szerződés időtartama alatt változhat, ha például elhalálozik a bérbeadó. Ilyenkor továbbra is adómentes marad a jövedelem, függetlenül attól, hogy 5 éven belül változás állt be a földterület tulajdonosának személyében.

Ha megszűnik szerződés az 5 éves időtartamon belül

A termőföld haszonbérbe adásáról szóló szerződésnek több, mint 5 éves időszakra kell szólnia ahhoz, hogy adómentes legyen a bérbeadásból származó jövedelem. Amennyiben megszűnik az 5 éven belül a szerződés, a magánszemélynek meg kell fizetnie a korábban meg nem fizetett adót, késedelmi pótlékkal növelten. Kivétel, ha a megszűnés a feleken kívülálló ok miatt következik be, vagy ha azonnali hatályú felmondásra kerül sor.

Terményben fizetett bérleti díj

Ha legalább 5 éves a szerződés, akkor a terményben adott bérleti díj is adómentes. A termény elidegenítése ebben az esetben ingóértékesítésnek minősül. A szerzési érték igazolását a bérbevevő állítja ki. Áfa adózást tekintve cserének kell tekinteni az ügyletet. A termőföld bérbeadása áfamentes, de a termény értékét az áfás árán kell vele szembeállítani. A bevétel a termény szokásos piaci értéke alapján kerül kiszámításra. A piaci ár alátámasztása a bérlő feladata.

Termőföld bérbe adásából származó jövedelem bevallása, adó megfizetése

A termőföld bérbeadásából származó jövedelem adóját a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz kell bevallani és megfizetni. Az adóbevétel az önkormányzattól nem vonható el. Az adót önadózással kell bevallani és megfizetni. A bevallást a jövedelem megszerzését követő év március 20-ig kell megtenni. Ha egy magánszemély bevétele csak kifizetőtől származik, és a kifizető levonja abból az adót, akkor nem kell bevallást tenni. A kifizetőtől származó bevételnél a kifizető állapítja meg az adót, ő vonja le és fizeti meg. A kifizető a jövedelemből levont adót az illetékes önkormányzatnak fizeti meg a bérleti díj kifizetését követő hónap 12. napjáig.

A kifizetőnek a levont adóról bevallást kell benyújtania, az adóévet követő év február 25-ig.

Amennyiben a magánszemély jövedelme nem kifizetőtől származik, vagy a kifizető nem vonta le az adót, illetve természetben fizette meg a kifizető a bérleti díjat, akkor a magánszemélynek a bevétel szerzését követő hónap 12. napjáig kell megfizetnie az adót.

Igazolások, nyilvántartások

A kifizetőnek a bérleti díjról és az abból levont adóról igazolást kell kiállítania.

A magánszemélynek a bevételeiről nyilvántartást kell vezetnie, amennyiben adókötelezettsége keletkezik. Ha csak kifizetőtől származik a bevétele, akkor nem kell vezetnie a nyilvántartást, elegendő, ha megőrzi a kifizető által kiállított igazolásokat.