A költségviselés továbbszámlázás révén kerül rendezésre, amikor egy vállalkozásnál keletkező költségek gazdasági vonatkozásban egy másik vállalkozást terhelnek. Legtöbbször cégcsoporton belül merül fel a probléma, de előfordul egymástól független társaságoknál is. A munkabérek, adók és járulékok továbbszámlázása mellett gyakran történik fuvarköltség, közüzemi díj vagy biztosítási díj továbbhárítása is.

Továbbszámlázás

Több munkáltatóval létesített munkaviszony

Az atipikus foglalkoztatási formák egyike, amikor egy munkaviszonyban több munkáltató szerepel, azaz egy munkavállaló több munkáltatóval ír alá szerződést, ilyenkor a költségek közös viselése a továbbszámlázás révén valósul meg.

A foglalkoztatók kijelölnek valakit, aki felel az adókötelezettségekért, az ő feladata a bérszámfejtés, és ő állja a munkabért valamint az ahhoz kapcsolódó egyéb költségeket (járulékok, adók). Természetesen ezeket a terheket utána megosztják egymás között a munkáltatók.

A felek megállapodhatnak abban, hogy a közülük kijelölt foglalkoztató díjazást kap a többletmunkájáért, de erre vonatkozóan nincs kötelező előírás.

Amikor az áfát nem kell felszámítani

A bérköltségek továbbszámlázásakor alapesetben nem kell az áfát felszámítani, mert az Áfa trv. kimondja, hogy nem adóalap az a pénzösszeg, amit a termék megvásárlójától vagy a szolgáltatás igénybevevőjétől kap az adózó olyan esetben, amikor ezt a kapott összeget magánál elszámolt kötelezettségként tartja nyilván. A termék megvásárlója, a szolgáltatás igénybevevője a végső viselője a továbbszámlázással áthárított költségnek.

Ha nem több munkáltatóval létesített munkaviszonyról van szó

Amikor a dolgozó nem a saját munkáltatójánál, hanem egy másik vállalkozásnál végzi a munkát, és ezért a munkáltató átterheli, azaz továbbszámlázással áthárítja a bérköltségeket, eltér a szabályozás az eddig említettől.

Jellemző példa erre, amikor egy külföldi tulajdonos a hazánkban megvásárolt vállalat élére saját emberét küldi, és bár az itteni vezető a kinti cég alkalmazottja, de ők továbbszámlázással áthárítják a költséget a hazai vállalatra. Ilyenkor a hazai cég által megtérített összeg ellenérték, tehát ellenértékért teljesített szolgáltatásról beszélhetünk, és ezért az összeg áfa-köteles lesz.

Egyéb költségek átterhelése

Főként munkaerő-közvetítő cégeknél fordul elő, hogy más költségeket, például a rehabilitációs járulékot is átterhelik továbbszámlázással az igénybe vevő cégre. Ha ezt külön tételként terhelik át, akkor ez a munkaerő-kölcsönzési szolgáltatás adóalapját fogja növelni, (tehát áfás lesz) mert a szolgáltatásért kért ellenértékhez tartozik, függetlenül attól, hogy külön tételként valósult meg a továbbszámlázás.

Továbbszámlázással kapcsolatos korábbi cikkünket itt olvashatja, ami a rezsiköltségek továbbszámlázásával foglalkozik.