A bejegyzésben bemutatjuk az ügyvezető munkaviszonyban illetve megbízási jogviszonyban ellátott pozíciója után fizetendő járulékok mértékét, illetve vizsgáljuk a biztosítási jogviszony létrejöttét.

Ügyvezető munkaviszonyban

Amennyiben az ügyvezető munkaviszonyban látja el a feladatát, akkor az Mt. és a Tbj. szabályai alkalmazandók. A munkaviszony biztosítási jogviszonyt eredményez, kivéve, ha saját jogú nyugdíjas az ügyvezető.

Az ügyvezető béréből levonásra kerül 15% SZJA előleg és 18,5% tb-járulék. A munkáltató 15,5% szochot fizet. A munkáltató igénybe veheti a szochokedvezményt, a megfelelő feltételek teljesülése esetén.

Minimális alap

A minimálisan fizetendő bér arányosítható a részmunkaidős foglalkoztatás esetén. A tb-járulék minimális alapja a minimálbér 30%-a. Amennyiben az ügyvezető bére kevesebb, mint a járulékfizetési alsó határ, a ténylegesen kifizetett jövedelem és a minimális alap közti különbözetre a munkáltatónak kell járulékot fizetnie. Nem kell alkalmazni a minimális alapot többek közt akkor, ha a munkaviszonyban álló ügyvezető csedet, vagy gyedet kap, illetve ha felsőoktatásban nappali képzésen tanul.

Ügyvezető megbízási jogviszonyban

Az ügyvezető megbízásos jogviszonya esetén a Ptk. és a Tbj. megfelelő szabályai alkalmazandóak. A megbízásnál különbséget kell tenni, ha az ügyvezető tagként illetve ha nem tagként látja el a feladatát.

Tagként kötött megbízási szerződés

Ha a tag megbízással csak az ügyvezetést látja el, társas vállalkozónak minősül. Ha közben nem munkaviszonyban és nem megbízásban személyesen is közreműködik, akkor két jogviszonya lesz. Az egyik jogviszony a társas vállalkozói jogviszony a személyes közreműködés miatt. Ez alapozza meg, hogy a minimális alapok után fizetnie kell a tb-közterheket. A másik jogviszony a tagként megbízással ellátott ügyvezetés, amely nem minősül társas vállalkozói jogviszonynak, a tagsági jogviszonyban folytatott személyes közreműködésre tekintettel. Az ügyvezetői jogviszonyra a Tbj. trv. szerint akkor lesz biztosított, ha egy havi járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér 30%-át.Társas vállalkozói jogviszony biztosítási jogviszonyt eredményez.

A nem kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozót 18,5% tb-járulék fizetési kötelezettség terheli, ennek alapja legalább a minimálbér, illetve a garantált bérminimum. A vállalkozás 15,5% szochot fizet, amelynek alapja legalább a minmálbér/garantált bérminimum 112,5%-a.

Ha nem tagja a vállalkozásnak az ügyvezető

Amennyiben nem tagja a társas vállalkozásnak az ügyvezető, akkor abban az esetben beszélhetünk biztosítási jogviszonyról, ha a járulékalapot képező díjazás eléri a minimálbér 30%-át. Ebben az esetben be kell jelenteni a jogviszonyt az erre szolgáló T1041-es nyomtatványon. A díjazás alapján kell meg fizetni a 18,5% tb-járulékot. A társas vállalkozás, mint megbízó fizet a díjazás után 15,5% szochot.

Ügyvezetés biztosítási jogviszony nélkül

Nem jön létre a biztosítási jogviszony, ha nem éri el a megbízási díj a minimálbér 30%-át. A 15,5% szochot így is meg kell fizetni, de a tb-járulékot nem kell levonni. Ingyenes megbízásnál a szocho sem fizetendő.