Néhány speciális esetet tekintünk át, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság esetén milyen szabályok érvényesek nyugdíjas tagra, ügyvezető utána fizetendő járulékokra, milyen ötletekkel tudunk néhány ezer forintot megtakarítani a megfelelő társasági szerződés szövegezéssel.

Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet, ez Kkt.-re és Bt.-re nem vonatkozik. A vezető tisztségviselő csakis személyesen láthatja el feladatait, képviselet útján nem. A vezető tisztséget nem láthatja el munkaviszonyban egyszemélyes gazdasági társaság tagja, illetve Kkt. és Bt. üzletvezetésre egyedül jogosult tagja. Erről a társasági szerződésben rendelkezhetnek másként. Az ügyvezetés tehát történhet megbízás vagy munkaviszony keretében. Egyszemélyes Kft.-k, Zrt.-k, Kkt.-k és Bt.-k alapítói lehetnek ügyvezetők munkaviszonyban, de erről a társasági szerződésben rendelkezni kell. A megbízási jogviszonyban lévő ügyvezetők a Tbj. trv. alapján társas vállalkozónak minősülnek. Esetükben utánuk nyugdíjjárulékot a minimálbér, az egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékot a minimálbér másfélszerese, szociális hozzájárulási adó a minimálbér 112,5%-a után kell legalább fizetni. Ez alól kivétel a Zrt., ahol az alapító, a részvényes nem válik társas vállalkozóvá akkor, ha megbízásban látja el az ügyvezetést, tehát nem lesz járulékfizetési kötelezettsége.

Ügyvezető után fizetendő járulékok mértéke:

a szociális hozzájárulási adó – ahogy korábban már említettük – a minimálbér 112,5 %-a után fizetendő, mértéke 27%.  A nyugdíjjárulék mértéke 10%, fizetendő az ügyvezető díjazása után, de nem lehet kisebb a számítás alapja a minimálbérnél. Az egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék 8,5%, alapjaként legalább a minimálbér 150 %-át kell venni.

Fontos, hogy amennyiben nyilatkozik az ügyvezető arról, hogy legalább heti 36 órás munkaviszonya van máshol, akkor mentesül a szociális hozzájárulási adó, a 10%-os nyugdíjjárulék és a 8,5%-os egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék fizetése alól ő, illetve a társaság. Ez utóbbiakat a ténylegesen felvett juttatások után kell fizetni, ha nem kap jövedelmet az ügyvezető, akkor nem kell megfizetnie.

Ha más kifizetőnél szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettséggel járó jogviszonyba kerül az ügyvezető, akkor szintén mentesül az egyik társaság az ügyvezető után fizetett szociális hozzájárulási adó terhétől.

Ha nyugdíjasként kültag valaki a betéti társaságban, megoldható, hogy elkerüljék az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetését.

Ha valaki személyesen közreműködik egy társaságban, vagy a társasági szerződés szerint kötelezve van erre, akkor társas vállalkozónak minősül és havi 6390 forint egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie. Ha csak tulajdonos, vagy munkaviszonyban vesz részt a tevékenységben valaki, akkor ez a kötelezettség nem terheli. Az ügyvezető társas vállalkozónak számít, tehát ha egy nyugdíjas tag, akkor meg kell fizetni utána az említett 6390 forint egészségügyi szolgáltatási járulékot. Ezt elkerülhetik akkor, ha a társasági szerződést úgy készítik el, vagy módosítják, hogy megszüntetik az ügyvezetésre való jogosultságát a nyugdíjas kültagnak.

Ha GYES-en van egy Kft. résztulajdonosa, a gyermeke egy éves kora után heti 30 órában munkát vállalhat, akár a saját Kft.-ben is. Ha otthonában történik a munkavégzés, akkor időkorlátozás sem vonatkozik rá. Ilyenkor a munkaszerződésben megállapodott munkabér után kell járulékot fizetnie.