Jövő hét hétfőjén születhet döntés arról, hogy vajon változtatnak-e még egyes januártól élő adózási kérdésekben, többek között a kata és a kiva is érintett a tárgyban. A cikkben válogattam néhányat a változtatásra kijelölt témák közül.

Új adónemek még egy-két módosítás

Mi szerepel az eddig elfogadott szövegben? A szociális hozzájárulási adóból nyújtott kedvezmények nem érvényesíthetőek a kiva (kisvállalati adó) hatálya alatt. Mit tartalmaz az új javaslat? Tartalmazná a kedvezményezett foglalkoztatott után érvényesíthető kedvezmény fogalmát, ugyanis a pályakezdők és az anyasági támogatás után újra munkába állók, valamint a munkanélkülieket foglalkoztatók adókedvezménye megmaradna a kiva hatálya alatt is.

Eddigi szövegezés szerint a kiva hatálya alá december 20.-ig lehet bejelentkezni, az új javaslat szerint január 15-ig lenne erre mód, valamint egy átalakulás a társasági formában nem szüntetné meg a kiva alanyiságát.

Jelenleg érvényes szöveg szerint a kiva előtti időszakból hozott elhatárolt veszteségből a kiva alanyiság minden egyes évében 20-20%-ot kell elszámoltnak tekinteni. A most elfogadásra váró szövegezés szerint a kiva előtti években keletkezett elhatárolt veszteség felhasználható a kiva időszakában.

A hatályban lévő szövegezés szerint a meglévő tárgyi eszközök nem átvihetőek a kivára való áttérésnél. Az új szövegezés szerint nem kellene gyorsított értékcsökkenéssel elszámolni az új kiva alanyoknak a korábban megszerzett immateriális javakat és tárgyi eszközöket, hanem 10 év alatt, egyenlő részletekben leírhatják a kisvállalati adóalapból azok nyilvántartási értékét.

Az új szövegezés szerint a kivát választó, korábban evázó vállalkozó eva alanyisága a választással megszűnik, így lehetővé válik az év közbeni áttérés is eváról kivára.

A munkaviszonyban álló egyéni vállalkozó is választhatná az átalányadózást az új javaslat szerint.

Jelenleg érvényes az iparűzési adóval kapcsolatban, hogy az elábé és a közvetett szolgáltatások értéke csak korlátozottan vonható le a nettó árbevételből. Az új szöveg kivenné ez alól a közfinanszírozásban részesülő gyógyszer értékesítéséhez beszerzett eladott áruk beszerzési értékére.

Új mulasztási bírság típusok lépnének életbe januártól: a pénztárgép engedély nélküli forgalmazása esetén 10 millió forintig büntetnének. Egyéb, a pénztárgép forgalmazásával, szervizelésével kapcsolatos szabály megszegése esetén magánszemélyt 500 ezer forintig, jogi személyt pedig 1 millió forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtanának.