Ha a munkáltató az alkalmazottja részére vagy a társas vállalkozás személyesen közreműködő tagja részére üzemanyag megtakarítást fizet, akkor ez az összeg havi 100 ezer forintig a nem önálló tevékenységből származó bevétel adóalapjába nem kerül beszámításra. A kifizetésnek a munkáltató v. társas vállalkozás által üzemeltetett gépjárműre vonatkozhat, amelyet a kifizetést felvevője vezetett, és a kifizetésnek a teljesített km-futásteljesítményen kell alapulnia. Mi számít üzemanyag megtakarításnak, milyen időközönként fizethető ki? A cikkben az üzemanyag megtakarítás szabályairól írtam, feltett szándékom az Ön / Önök segítése, eligazítása ezen a gyorsan változó területen is..

Olyan kifizetés, amelyre igazak a következők:

  • útnyilvántartással igazolt km-futásteljesítmény alapján számítják
  • közúti gépjárműnek, mezőgazdasági, erdészeti, halászati erőgépnek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásán alapul
  • számítása:

+ alapnorma (korrekciós tényezőkkel módosított) x állami adóhatóság által közzétett üzemanyagár a
– munkáltató vagy társas vállalkozás által számlákkal igazolt módon elszámolt üzemanyag- és kenőanyag-mennyiség x az állami adóhatóság által közzétett aktuális üzemanyag ár

  • maximum 100 ezer forint lehet havonta adómentesen
  • az alkalmazott részére fizetik, vagy a társas vállalkozás fizeti személyesen közreműködő tagja részére
  • a munkáltató vagy a társas vállalkozás a saját kezelésében lévő töltőállomáson is biztosíthatja az üzemanyag felvételét.

Az üzemanyag elszámolás alátámasztása

Az útnyilvántartás, amellyel a km-futásteljesítményt igazolják, lehet menetlevél vagy fuvarlevél.

Ha nincs jogszabály a fogyasztási normáról, akkor a gyártó vagy műszaki szakértő által megállapított a gépjárműre vonatkozó egyedi értéket kell figyelembe venni.

Az SZJA-trv. meghatározza az egy havi kifizethető maximum összeget, de azt nem tartalmazza, hogy csak havonta lehet kifizetni az összeget. Tehát megengedett, hogy negyedévente vagy évente utólag fizessék ezt ki a dolgozónak. A üzemanyag elszámolás kifizetésnél azonban csak azok a hónapok vehetők figyelembe, amelyekben érvényes jogviszonya volt a magánszemélynek a vállalkozással.

Ha saját töltőállomáson vételezik az üzemanyagot, akkor a munkáltató megállapíthat alacsonyabb árat is, mint a NAV által közzétett és számolhat is ezzel a megtakarítás kifizetésekor. Természetesen fogyasztási normát is meghatározhat alacsonyabb szinten, mint amit a jogszabály megállapít.