A vállalkozási szerződés a tevékenységkifejtő szerződések körébe tartozik, mint ahogy például a kutatási szerződés, az utazási, az építési vagy a szerelési szerződés is. A cikkben a szerződés normál üzletmenettel kapcsolatos főbb jellemzőire térünk ki, tehát hibás teljesítéssel, elállással stb. ebben a most nem foglalkozunk.

A vállalkozási szerződés fontos kellékei

Ha két fél közül az egyik egy dolog megtervezésére, üzembe helyezésére, átalakítására, megjavítására vállal kötelezettséget, akkor vállalkozási szerződést kötnek, amely alapján a másik fél az adott szolgáltatás elvégzése után díjat fizet. A vállalkozási szerződésnek mindenképp ki kell térnie arra, hogy ki a vállalkozó és ki a megrendelő (ki végzi a szolgáltatást és ki fizet a díjat), arról, hogy meddig kell elvégezni a vállalt szolgáltatást, és mekkora a fizetendő díj. Mindenképp le kell írni a szerződésben azt is, hogy az elvégzett szolgáltatással milyen eredményt hoznak létre (mennyiségben és minőségben).

Ajánlattétel, mint a szerződés tárgya vs. ajánlattétel a szerződés előtt?

A vállalkozási szerződés tárgya lehet egy ajánlat készítése is. Ilyenkor az ajánlat (gazdasági és műszaki adatokkal) átvétele után fizet a megrendelő a vállalkozó részére.
Azonban, ha például a vállalkozó kiválasztása előtt a megrendelő ajánlatokat kér, akkor nem kell az ajánlat elkészítéséért fizetni, csak akkor, ha ebben állapodnak meg a felek. Eltérő megállapodás hiányában a megrendelő szabadon használhatja a továbbiakban a kapott ajánlatot, akkor is, ha nem a vállalkozóval köt szerződést a megvalósításra.

Alvállalkozó igénybevétele

A vállalkozási szerződésnél igénybe vehető alvállalkozó is, míg például egy megbízási szerződésnél erre nincs mód. Azonban az alvállalkozó igénybevételét a szerződésben ki is lehet zárni.

Előleg fizetése

Előleget csak akkor kell a vállalkozó részére folyósítani, ha erről felek a szerződésben megegyeznek. Megegyezés alapján akár a vállalkozói díj előre fizetése is kiköthető vagy részteljesítések után a teljes díj egy részének megfizetése.

Meddig szólhat bele a munka elvégzésébe a megrendelő?

Ha megrendelő utasítgatni kívánja a munka elvégzése közben a vállalkozót, akkor az joggal tiltakozhat ez ellen, ugyanis pl. a munka megszervezésébe nem szólhat bele a megrendelő. Más témában lehetnek kérései, utasításai a megrendelőnek, de a vállalkozónak figyelmeztetnie kell a megrendelőt, amennyiben például szakszerűtlenek ezek az utasítások. Előfordulhat, hogy az alapanyagot a megrendelő biztosítja és azt a vállalkozó nem tartja megfelelőnek. Ez esetben, ha ezt nem jelzi a másik félnek, neki kell viselnie a felelősséget az ebből eredő későbbi hibákért.
Ha új megoldást, műszaki újdonságot alkalmaz a vállalkozó, akkor ezt a megrendelő nem adhatja ki másnak, csak ha ehhez hozzájárul a vállalkozó.

Több vállalkozó egyazon vállalkozói szerződésben

Ha több vállalkozó is dolgozik együtt, akkor a megrendelő felelőssége, hogy összehangolja a munkavégzést. Akár arra is születhet egy új szerződés, hogy hogyan dolgoznak össze a vállalkozók, ezt a szerződést a megrendelő és a vállalkozók együttesen írják alá, és természetesen megosztják egymás között az ebből az összehangolt munkából eredő megtakarításokat és egyéb előnyöket is.