A vállalkozó járuléka eltérő összegben alakul attól függően, hogy főállású vállalkozóról van szó, vagy munkaviszony melletti vállalkozásról. A bejegyzésben a főállású vállalkozók járulékait vesszük sorra.

Minimális járulékkötelezettség

A főállású egyéni és társas vállalkozó járuléka akkor is fennáll egy adott hónapra, ha nem vesz fel jövedelmet a vállalkozásból. Ezzel szemben, ha egy másik vállalkozásban biztosított a magánszemély, vagy máshol munkaviszonyban áll, és ott megfizetik a közterheit, illetve, ha saját jogú nyugdíjas, akkor nincs minimális járulékkötelezettsége.

A társas vállalkozó

Ha nem munkaviszonyban, vagy megbízási jogviszonyban működik közre a magánszemély a vállalkozásban és a közreműködése tényleges és személyes, akkor társas vállalkozónak minősül a Bt. beltagja és kültagja, valamint a Kkt. a Kft., a közös vállalat, az egyesülés tagja.

A vállalkozó járulékának megfizetésére vonatkozó kötelezettség fennáll a tag személyes közreműködési kötelezettsége kezdetétől annak megszűnéséig, illetve társas vállalkozásnál a létesített tagsági jogviszony vagy vezető tisztségviselői jogviszony létrejöttétől annak megszűnéséig.

Egyéni vállalkozó járuléka

Az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételétől a törlés napjáig kötelezett járulék fizetésére. Ha például szünetelteti az egyéni vállalkozó a tevékenységét, akkor a biztosítása is szünetel, és ilyenkor a vállalkozó járuléka is nulla.

A járulék alapja

A főállású vállalkozónál a vállalkozó járulékának alapja a minimálbér. A minimálbér a tárgyhó első napján érvényes teljes munkaidős garantált bérminimum, ha a tevékenység legalább középfokú iskolai végzettséget vagy szakképzettséget igényel.

A minimumjárulék alapjai

A vállalkozó járulékai mindig magasabbak, mint egy munkaviszonyban foglalkoztatottnak, ha a minimálbért vesszük alapul.

  • a nyugdíjjárulék alapja a garantált bérminimum illetve a minimálbér, a járulék mértéke 10%
  • az egészségbiztosítási járulékoknál a garantál bérminimum/minimálbér 1,5-szerese, erre az alapra 8,5% járulék fizetendő
  • a szocho alapja a garantál bérminimum/minimálbér 112,5%-a, a szocho mértéke 27 %.

Ha nem vesz fel bért vállalkozó, akkor a fenti tételek 56-65 ezer forintot jelentenek, amelyből a nyugdíjjárulékot és az egészségbiztosítási járulékot a vállalkozóval szembeni követelésként kell nyilvántartani addig, míg azt ki nem fizeti. Ha nem vesz fel bért a vállalkozó, akkor SZJA kötelezettség nincs.

Adótanácsadó tippünk: ha kevesebb jövedelmet vesz fel a vállalkozó, mint a minimális járulékalap, akkor is meg kell fizetnie a fenti összegeket, vagyis a minimális járulékalapra számított összegeket.