A vállalkozói tevékenység szüneteltetése a nehéz helyzetbe került egyéni vállalkozók egyik menekülési útja lehet. A vészhelyzeti gazdaságvédelmi intézkedéseket tartalmazó rendelet erre vonatkozóan is tartalmaz könnyítéseket, de nem minden vállalkozó számára.

Tevékenység szüneteltetése általában és a pandémia alatt

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi törvény 18. §-a alapján az egyéni vállalkozó szüneteltetheti a tevékenységét, legalább egy hónapra, de maximum 2 évre. A szüneteltetés ideje alatt nem végezhet tevékenységet, nem szerezhet a tevékenységéhez kapcsolódó új jogosultságot, nem vállalhat új kötelezettséget. A szüneteltetésig keletkezett és az azt követően esedékessé vált fizetési kötelezettségeit teljesítenie kell a szünetelés ideje alatt is.

A törvény alapján csak 30 nap után érhet véget a tevékenység szüneteltetése az egyéni vállalkozónál. A vészhelyzeti rendelet alapján azonban ez év végéig a minimális időtartamot nem kell megtartani, azaz akár néhány napra is szüneteltethető a tevékenység.

Ha rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás igénylésére készül a vállalkozó, a néhány napos szüneteltetés jó megoldás lehet, mert ezzel megfelel a keresőtevékenységre vonatkozó jogosultsági feltételeknek.

Kisadózói tevékenység szüneteltetése

A kisadózók esetében a lehetőség nem áll fenn, ott továbbra is a kisadózói törvény alapján mehet a szüneteltetés. A főállású kisadózó biztosítása szünetel abban a hónapban, amelyben nem kell megfizetni a kisadózó utáni adót. Ez alól kivétel, ha abban a hónapban a kisadózóként folytatott tevékenységébe tartozó tevékenységet végez és megfizeti a tételes adót is.

Tételes adó megfizetése

A bejelentett kisadózók után a bejelentés hatálya alatt minden megkezdett hónapra a teljes tételes adót meg kell fizetni. Ha egy adott hónap bármelyik napján főállású kisadózónak minősül, akkor a havi tételes adó 50 ezer forint. Ha a kisadózó szünetelteti a tevékenységét november 20-tól december 31-ig, akkor december hónapra nem kell katát fizetnie, de novemberre még igen. A szüneteltetésnél nem kell alkalmazni a kata alóli mentességgel kapcsolatos 30 napos szabályt. Ezen szabály alapján nem kell kata adót fizetni azokra a hónapokra sem, amelyben a mentességre okot adó állapot megszűnik, ha ez az állapot minimum 30 napja fennáll. Egy példa: ha a kisadózó táppénzen volt október 5-től november 15-ig, akkor az októberi adót még meg kell fizetnie, a novemberit már nem, mert 30 napnál hosszabb volt a táppénzes állomány. Tevékenység szüneteltetése esetén azonban mindkét hónapra meg kell fizetnie a katát, és a biztosítása is folyamatos mindkét hónapban.

A fenti példánál maradva, ha nem kisadózó az egyéni vállalkozó, akkor szünetel a biztosítása október 5-től november 15-ig, és erre az időszakra a napi 257 forintos egészségügyi szolgáltatási járulék fizetendő.

Társas vállalkozói tevékenység szüneteltetése

Társas vállalkozó nem szüneteltetheti a tevékenységét. Az ő esetében fel kell függeszteni a személyes közreműködést, így mentesülhet a járulék és katafizetés alól. Ez problémás lehet, ha vezető tisztségviselő, vagy ha a társasági szerződésben foglalt a személyes közreműködése.

Társas vállalkozói jogviszony megszűnése után még 45 napig jogosult a magánszemély az egészségügyi szolgáltatásra.