Az Országgyűlés elé terjesztett, az adóeljárásról szóló legújabb törvény egyszerűbbé teszi a külföldön élő magánszemélyek adóhatóság előtti eljárását. Ugyanakkor szigorítják a kényszertörlesztés, végelszámolás, felszámolás során személyi felelősségre vonatkozó szabályokat.

Megváltozhat az adózók élete az Országgyűlés elé beterjesztett legújabb adóeljárásról szóló módosító törvény alapján. Változnak az adó-visszaigénylésre, a járulékfizetésre vonatkozó szabályok is.

Adóeljárás: Felelősebb felelősségi szabályok

Ha egy társaság vezetője felszámolási, kényszertörlesztési szituációba keveredett, fontos, hogy mindent pontosan rögzítsen. A módosító javaslat ugyanis kitér arra, hogy visszamenőleg is az adóhatóság megbüntetheti, erre eddig nem volt lehetőség. A volt vezető tisztségviselőt és a végelszámolót ugyanis eddig nem lehet büntetni, a végelszámolás vagy a kényszertörlesztés kezdő időpontja után.

Az új szabály szerint, „amennyiben a jogsértés arra vezethető vissza, hogy a volt vezető tisztségviselő, vagy – ha a felszámolást, kényszertörlési eljárást végelszámolás előzte meg – a volt végelszámoló jogszabályban meghatározott kötelezettségeit elmulasztotta, a mulasztási bírságot a volt vezető tisztségviselővel vagy a volt végelszámolóval szemben kell megállapítani.”

Adózz egyszerűbben külföldről

A módosító egyszerűsítene azokon az igen bonyolult szabályokon, amik a külföldi adózókra vonatkoznak. Egyszerűsödhet a jogi képviselet és a bejelenési kötelezettség alól is mentesülni lehetne. Jelenleg kötött azoknak a száma, akik külföldön a külföldön élőket itthon képviselhetnek. Ezt azonban jelentősen bővítené a módosító, hiszen ezentúl az áfa-visszatérítésre vonatkozó ügyekben külföldi magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet is képviselheti majd az adóhatóság előtt a külföldön élőt. Szintén könnyítés, hogy ha az adózó itthon nem folytat olyan tevékenységet, ami után adózni kellene, akkor nem kell bejelentenie az importált termékét, de csak akkor, ha van vámjogi képviselője.

Nem csak adóazonosító jellel

A mostani szabályok szerint az adózó csak akkor kérhet adó-visszaigénylést, visszatérítést, költségvetési támogatást, ha van adóazonosító jele. Ez úgy változhat, hogy a módosító szerint kiterjedne túlfizetésre is. Ez akkor lehet lényeges, ha valakinek törölték az adószámát. Tehát, ha valakinek megszüntetik a számát és ebben az időpontban túlfizetése van, akkor nem jár vissza a többlet. Változik az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetési kötelezettsége is. A módosító lehetővé tenné az adóhatóság számára, hogy a megszüntesse az adózó járulékfizetési kötelességét, amennyiben bizonyossá válik, hogy külföldön biztosított.