A végelszámolás kapcsán több adótörvény is meghatároz speciális feladatokat. A bejegyzésben a fontosabb szja és áfa adózási területeket tekintjük át.

Áfa kötelezettségek

Amennyiben végelszámolás esetén a végelszámolónak nem sikerül minden készletet, tárgyi eszközt értékesíteni, akkor a tulajdonosok dönthetnek úgy, hogy azokat felosztják egymás között. Az Áfa-trv. szerint ellenérték fejében teljesített értékesítésnek minősül megszűnéskor, ha olyan termék van még az adóalanynál, amelyet beszerzéskor adólevonási jog illetett meg. A megszűnés időpontja a végelszámolás befejezésének napja, ezért a záró áfabevallásban ezt az adókötelezettséget szerepeltetni kell. A záró beszámolóban és a vagyonfelosztási javaslatban kimutatott olyan eszközök után, amelyekre korábban adólevonási joga volt a cégnek, a megszűnéskor áfafizetési kötelezettség keletkezik. A fizetendő áfa alapja a termék beszerzési ára lesz, vagy a teljesítéskor megállapított előállítási érték.

A végelszámolás záró bevallásában a negatív adót akkor is visszaigényelheti a cég, ha az nem éri el a rá vonatkozó visszaigényelhetőségi összeghatárt, mert az áfavisszaigénylés szempotjából önálló jogcím a jogutód nélküli megszűnés.

Vállalkozásból kivont jövedelem

A megmaradt vagyontárgyakat a társasági szerződésben foglaltak alapján kell felosztani a társaság tagjai között. Legtöbbször ez már csak pénzeszköz, de lehet tárgyi eszköz is. A tulajdonosok közti felosztásra az szja-trv. egy külön adózó jövedelemkategóriát használ, a vállalkozásból kivont jövedelmet.

A magánszemély jövedelme lesz végelszámolásnál: a jogutód nélküli megszűnés után a tagnak a társas vállalkozás vagyonából szerzett bevételből az a rész, amely meghaladja az értékpapír megszerzésére fordított érték és a társas vállalkozás kötelezettségeiből a tagra jutó rész együttes összegét. Az adózás miatt a jövedelem megállapítása a következő:

  • a bevételt a vagyonfelosztási javaslat szerint kell megállapítani
  • a kötelezettségek miatt teljesített kiadásokat költségként el lehet számolni
  • az értékpapír megszerzésére fordított összeget az árfolyamnyereségből származó jövedelemre alkalmazott szabályok alapján kell megállapítani

A jövedelemszerzés időpontja

A vagyontárgyakat csak a cégbírósági törlés után lehet kiadni a tulajdonosoknak. Azonban ezt az időpontot nem lehet a jövedelem megszerzés időpontjának tekinteni, mert ekkor az adókötelezettségeket már nem tudná a társaság teljesíteni.  Ezért a jövedelemszerzés időpontja végelszámolás esetén az utolsó üzleti évről készített mérleg, zárómérleg mérlegfordulónapja. Az szja-t a vállalkozás állapítja meg, vallja be, és fizeti meg. A magánszemély helyett befizetett adót beszámítja a magánszeméllyel szembeni kötelezettségébe.

Feltételes adómegfizetési kötelezettség

A végelszámolás alá kerülő vállalkozásnál a vállalkozásból kivont jövedelemre adómegállapítási, adóbevallási és feltételes adómegfizetési kötelezettség áll fenn. Ha maradt készlet, abból nem tud szja-t levonni, így a feltételes adómegfizetési kötelezettség miatt a társaság fizet szja-t a levonás helyett, és ezt be tudja számítani a magánszeméllyel szembeni kötelezettségekbe. Megvalósítása: a magánszemély kölcsönt nyújt az szja összegére a társaságnak, ebbe beszámítják a megfizetett szja-t, és a két összeg kiüti egymást. Azonban ha nem készlet, hanem pénzeszköz a kivont jövedelem, akkor abból a levonás könnyen teljesíthető.

Eho kötelezettség

A vállalkozásból kivont jövedelmet 14%-os eho is terheli, de csak addig, míg nem éri el az adott évben a 450 ezer forintot a magánszemély után megfizetett egészségbiztosítási járulék, és a 14%-os eho együttes összege (ez ugyanis a hozzájárulás-fizetési felső határ).