A versenytilalmi megállapodás a munkáltató saját dolgozóinak hatékonyabb megtartása és a konkurencia erejének csökkentése érdekében írt szerződés. A megállapodás előír egy bizonyos magatartástól való tartózkodást.

A dolgozó a munkaviszony fennállása alatt sem teremthet versenyhelyzetet a munkáltatójával, és a jogviszony megszűnése után is csak külön megállapodás alapján.

Versenytilalmi megállapodás tartalma

A versenytilalmi megállapodásban vállalja a munkavállaló, hogy legalább két évig nem tanúsít a munkáltatója jogos gazdasági érdekeit sértő magatartást, például

  • nem megy dolgozni a versenytárshoz
  • nem alapít konkurens vállalkozást
  • vagy nem működik személyesen közre a konkurenciát jelentő vállalkozásban.

A dolgozó teljes ellehetetlenítése nem megengedett, erre figyelni kell a versenytilalmi megállapodás megfogalmazásakor. Tekintettel kell lenni arra, hogy túlzott mértékben ne akadályozza a dolgozót az újabb munkaviszony létesítésében.

A Munka Törvénykönyve nem írja le, melyek a jogos gazdasági érdeket veszélyeztető magatartások. A munkáltatónál szerzett információ védelme, a gazdasági tevékenység veszélyeztetésének elkerülése a cél. A felek akár azt is leírhatják, hogy külföldi versenytársnál sem helyezkedhet el a dolgozó, de itt már egyértelműen kell meghatározni a földrajzi területet.

A megállapodás „ára”

Természetesen ingyen nem ír alá egyetlen munkavállaló sem ilyen szerződést. A megállapodás tartamára minimum az azonos időszakra járó alapbér egyharmadát kell fizetni a dolgozó számára, de arányosnak kell lennie a munkavállaló újabb elhelyezkedésének nehezítésével. Ha nincs ellenérték kikötve, a megállapodás érvénytelen.

Legtöbbször a munkaviszony megszűnésekor kerül kifizetésre az összeg, de akár havi részletekben is történhet, még annak fennállása alatt. A havi tételekben történő fizetés azért lehet problémás, mert előre nem tudható, hogy meddig tart a munkaviszony.

Nem számít munkabérnek a versenytilalmi megállapodásra fizetett összeg. A személyi alapbér nem foglalhat magában más jogcímen fizetett juttatást.

A versenytilalmi megállapodás ellenértéke csak pénzben fizethető, természetbeni ellenértékként nem.

Versenytárs definiálása

A versenytárs fogalmát pontosan kell meghatározni, egy esetleges jogvita esetére. A munkavállalónak érdemes egyeztetést kezdeményeznie a munkáltatóval, ha nem biztos abban, hogy az új munkáltatója konkurenciának számít, vagy sem.

A cégjegyzékben szereplő adatok alapján lehet a versenytársat alapvetően meghatározni, de van helye ellenbizonyításnak is. Jól kell körülírni a tiltott tevékenységi kört, nem lehet méltánytalanul és túlzottan korlátozó a munkavállaló jövedelemszerzési tevékenységére.

Kötbér

Akár kötbér is érvényesíthető, ha a felek nem teljesítik a megállapodást szerződésszerűen. A kötbérkikötést írásba kell foglalni. A kötbér mértékét tetszőlegesen határozhatják meg a felek, de a túlzott kötbér miatt a bírósághoz fordulhat a munkavállaló és kérheti a mérséklését.

Versenytilalmi megállapodás díjának visszakövetelése

A megállapodásban foglalt kötelezettség be nem tartása esetén visszakövetelhető a korábban kifizetett összeg. Egy jogerős ítéletben a bíróság a nettó összeg visszafizetésére kötelezte a dolgozót, a munkáltatónak pedig lehetősége volt az adóhatóságtól és a társadalombiztosítási szervektől visszaigényelni az adókat és járulékokat.